بهترین نمایشنامه ها

معرفی بهترین نمایشنامه ها و برگزیده ترین ها در ادبیات نمایشی
 کتاب سه نمایش نامه به روایت محمد رحمانیان

کتاب سه نمایش نامه به روایت محمد رحمانیان

اثر محمد رحمانیان از انتشارات آگه


 کتاب دلم بدجور زندگی کردن می خواهد

کتاب دلم بدجور زندگی کردن می خواهد

اثر برنو آبراهام کرمر از انتشارات سخن


 کتاب به سوی دوزخ

کتاب به سوی دوزخ

اثر بختیار علی از انتشارات افراز


 کتاب طنزآوران جهان نمایش 24

کتاب طنزآوران جهان نمایش 24

اثر مجموعه ی نویسندگان از انتشارات نشر گویا


 کتاب سگی در خرمن جا

کتاب سگی در خرمن جا

اثر نصرت الله نویدی از انتشارات یکشنبه


 کتاب خواب خیس ماهی

کتاب خواب خیس ماهی

اثر مهدی میرباقری از انتشارات مروارید


 کتاب شب یازدهم

کتاب شب یازدهم

اثر رضا طاهری از انتشارات آیلار


 کتاب نمایشنامه های مدرن ایبسن (جلد سوم)

کتاب نمایشنامه های مدرن ایبسن (جلد سوم)

اثر هنریک ایبسن از انتشارات مهراندیش


 کتاب لورنزاچیو

کتاب لورنزاچیو

اثر آلفرد دو موسه از انتشارات خاموش


 کتاب ادبیات نمایشی در ایران از 1299 تا 1320

کتاب ادبیات نمایشی در ایران از 1299 تا 1320

اثر ناهید جهازی از انتشارات افراز


 کتاب ناحیه

کتاب ناحیه

اثر مارسل دوبه از انتشارات یاد آرمیتا


 کتاب تروریست ها

کتاب تروریست ها

اثر مرتضی لطیفی نظامی از انتشارات افراز


 کتاب نوعی داستان عاشقانه

کتاب نوعی داستان عاشقانه

اثر آرتور میلر از انتشارات بیدگل


 کتاب دزدان فروشگاه

کتاب دزدان فروشگاه

اثر موریس پنیچ از انتشارات دیدآور


 کتاب بابا باید غذا بخورد

کتاب بابا باید غذا بخورد

اثر ماری اندیای از انتشارات دیدآور


 کتاب خلاصی

کتاب خلاصی

اثر مارشا نورمن از انتشارات دیدآور


 کتاب آدم های اشتباهی و اگر باران ببارد

کتاب آدم های اشتباهی و اگر باران ببارد

اثر راشیت چلیک ازر از انتشارات دیدآور


 کتاب بولرو و قطار سریع السیر در تاریکی

کتاب بولرو و قطار سریع السیر در تاریکی

اثر گورگن خانجیان از انتشارات دیدآور


 کتاب آقای گل

کتاب آقای گل

اثر عزیز نسین از انتشارات دیدآور


 کتاب مشت به هوا

کتاب مشت به هوا

اثر مایکل ایوان کریستوفر از انتشارات دیدآور


 کتاب آن طرف

کتاب آن طرف

اثر مارک ریون هیل از انتشارات دیدآور


 کتاب کانتینر

کتاب کانتینر

اثر کلیر بیلی از انتشارات دیدآور


 کتاب یک دقیقه

کتاب یک دقیقه

اثر سایمون استیونز از انتشارات دیدآور


 کتاب پدر، مادر، قطار وحشت

کتاب پدر، مادر، قطار وحشت

اثر مارتین هکمانز از انتشارات قطره


 کتاب آنک کتاب

کتاب آنک کتاب

اثر الن سیکسو از انتشارات ناهید


 کتاب (د)گردیسی

کتاب (د)گردیسی

اثر یل رونن از انتشارات قطره


 کتاب درام مدرنیستی

کتاب درام مدرنیستی

اثر مالکوم برادبری از انتشارات نشر نی


 کتاب فنون نگارش طنز در ادبیات نمایشی

کتاب فنون نگارش طنز در ادبیات نمایشی

اثر فرزین پورمحبی از انتشارات ساقی


 کتاب داوید و ادوارد

کتاب داوید و ادوارد

اثر لیونل گلدشتاین از انتشارات روزبهان


 کتاب دیوار دریایی/یک زندگی

کتاب دیوار دریایی/یک زندگی

اثر سایمون استیونز از انتشارات مروارید


 کتاب نامه ی عاشقانه ی لرد بایرون

کتاب نامه ی عاشقانه ی لرد بایرون

اثر تنسی ویلیامز از انتشارات سیب سرخ


 کتاب آنا کریستی

کتاب آنا کریستی

اثر یوجین اونیل از انتشارات نریمان


 کتاب تئاتر بودگی

کتاب تئاتر بودگی

اثر ژوزت فرال از انتشارات افراز


 کتاب نظریه های جدید در مطالعات ادبیات نمایشی و تئاتر

کتاب نظریه های جدید در مطالعات ادبیات نمایشی و تئاتر

اثر صادق رشیدی از انتشارات سروش


 کتاب ونتیلاتور

کتاب ونتیلاتور

اثر فرید میرخانی از انتشارات سبزان


 کتاب سقف کلیسای جامع

کتاب سقف کلیسای جامع

اثر آرتور میلر از انتشارات بیدگل


 کتاب درآمدی بر ادبیات تطبیقی

کتاب درآمدی بر ادبیات تطبیقی

اثر فرانسوا ژوست از انتشارات سمت


 کتاب از ناسوت تا لاهوت

کتاب از ناسوت تا لاهوت

اثر حمید نوحی از انتشارات شرکت سهامی انتشار


 کتاب نمایشنامه پژوهی

کتاب نمایشنامه پژوهی

اثر فرهاد ناظر زاده کرمانی از انتشارات آواهیا


 کتاب من هستم گیلگمش

کتاب من هستم گیلگمش

اثر سعید تشکری از انتشارات نیستان


 کتاب در روزهای آخر اسفند

کتاب در روزهای آخر اسفند

اثر محمد رحمانیان از انتشارات نشر چلچله


 کتاب شب سال نو

کتاب شب سال نو

اثر محمد رحمانیان از انتشارات نشر چلچله


 کتاب سینماهای من

کتاب سینماهای من

اثر محمد رحمانیان از انتشارات نشر چلچله


 کتاب سیگار کشیدن، سیگار نکشیدن

کتاب سیگار کشیدن، سیگار نکشیدن

اثر محمد رحمانیان از انتشارات نشر چلچله


 کتاب موش

کتاب موش

اثر بهمن فرسی از انتشارات بیدگل


 کتاب یوکاستا

کتاب یوکاستا

اثر ساندرا پرلمن از انتشارات افراز


 کتاب یک شب برفی

کتاب یک شب برفی

اثر امید روشن ضمیر از انتشارات افراز


 کتاب یخ سوخته

کتاب یخ سوخته

اثر حسین قره از انتشارات افراز


 کتاب هیچ کس جیمی نمی شه

کتاب هیچ کس جیمی نمی شه

اثر مجموعه ی نویسندگان-برتن بوم گارنر از انتشارات افراز


 کتاب هویت

کتاب هویت

اثر مشهود محسنیان از انتشارات افراز


 کتاب همیشه همه چیز یه جور نیست

کتاب همیشه همه چیز یه جور نیست

اثر محسن عظیمی از انتشارات افراز


 کتاب نیلوفر مرداب

کتاب نیلوفر مرداب

اثر ترانه برومند از انتشارات افراز


 کتاب نوری در تاریکی می درخشد و پتر خباز

کتاب نوری در تاریکی می درخشد و پتر خباز

اثر لئو تولستوی از انتشارات افراز


 کتاب نهال گردو

کتاب نهال گردو

اثر نیاز اسماعیل پور از انتشارات افراز


 کتاب نابینایان و سرباز

کتاب نابینایان و سرباز

اثر گاگیک سرکیس کاراپتیان از انتشارات افراز


 کتاب آخرین دلقک و افسانه ی سونوریا

کتاب آخرین دلقک و افسانه ی سونوریا

اثر ساموئل خالاتیان از انتشارات افراز


 کتاب هملت داگ، مکبث کاهوت

کتاب هملت داگ، مکبث کاهوت

اثر تام استاپارد از انتشارات بیدگل


 کتاب زنهار

کتاب زنهار

اثر مژگان شعبانی از انتشارات نسک


 کتاب قصه ی شهری آن طرف دریاها

کتاب قصه ی شهری آن طرف دریاها

اثر مژگان شعبانی از انتشارات نسک


 کتاب عروسی داریم و عروسی

کتاب عروسی داریم و عروسی

اثر قطب الدین صادقی از انتشارات قطره


 کتاب آرام اینجا زندگی می کند و دروازه ها

کتاب آرام اینجا زندگی می کند و دروازه ها

اثر کارینه خودیکیان از انتشارات افراز


 کتاب تبر

کتاب تبر

اثر آرمان وارطانیان از انتشارات افراز


 کتاب نمایش نامه

کتاب نمایش نامه

اثر مجموعه ی نویسندگان از انتشارات افراز


 کتاب می لرزم و ماکوندو

کتاب می لرزم و ماکوندو

اثر ژوئل پومرا از انتشارات افراز


 کتاب مهمان خانه چی

کتاب مهمان خانه چی

اثر کارلو گولدونی از انتشارات افراز


 کتاب من آن جا نیستم

کتاب من آن جا نیستم

اثر مهدی میرباقری از انتشارات افراز


 کتاب مردی برای تمام فصول ایرانی

کتاب مردی برای تمام فصول ایرانی

اثر شکرخدا گودرزی از انتشارات افراز


 کتاب محپلنگ

کتاب محپلنگ

اثر ایرج صغیری از انتشارات افراز


 کتاب مار نقره

کتاب مار نقره

اثر محمود طیاری از انتشارات افراز


 کتاب مجلس برادرکشی

کتاب مجلس برادرکشی

اثر سیروس همتی از انتشارات افراز


 کتاب مادر همه ی آن اسفندیاران

کتاب مادر همه ی آن اسفندیاران

اثر حسن باستانی از انتشارات افراز


 کتاب لحظه ی درنگ

کتاب لحظه ی درنگ

اثر ندا ثابتی از انتشارات افراز


 کتاب لازاریلو

کتاب لازاریلو

اثر ملچیور شدلر از انتشارات افراز


 کتاب کوارتت پر

کتاب کوارتت پر

اثر سیدصادق فاضلی از انتشارات افراز


 کتاب کلی مور

کتاب کلی مور

اثر نورم فاستر از انتشارات افراز


 کتاب کارکرد و کاربرد زبان در فرایند نمایشنامه نویسی

کتاب کارکرد و کاربرد زبان در فرایند نمایشنامه نویسی

اثر فارس باقری از انتشارات افراز


 کتاب قلاده ی سگ شکاری ت را صبح زود ببند و سلول صفر

کتاب قلاده ی سگ شکاری ت را صبح زود ببند و سلول صفر

اثر حسین مهکام از انتشارات افراز


 کتاب قانون شکن

کتاب قانون شکن

اثر پائولو جاکومتی از انتشارات افراز


 کتاب قاشق قاشق آب

کتاب قاشق قاشق آب

اثر کیارا الگریا هادس از انتشارات افراز


 کتاب غارنشینان

کتاب غارنشینان

اثر ویلیام سارویان از انتشارات افراز


 کتاب علاءالدین و رویای پراید پرنده

کتاب علاءالدین و رویای پراید پرنده

اثر احسان شادمانی از انتشارات افراز


 کتاب عشق

کتاب عشق

اثر توفیق الحکیم از انتشارات افراز


 کتاب عروس بی نوا

کتاب عروس بی نوا

اثر الکساندر آستروفسکی از انتشارات افراز


 کتاب عاشقی با طعم سیب

کتاب عاشقی با طعم سیب

اثر بهاره مهرنژاد از انتشارات افراز


 کتاب صحابی کبیر

کتاب صحابی کبیر

اثر محمد قلی بیاتی از انتشارات افراز


 کتاب شکوه علفزار

کتاب شکوه علفزار

اثر شهلا میربختیار از انتشارات افراز


 کتاب سودابه فضایلی

کتاب سودابه فضایلی

اثر سودابه فضایلی از انتشارات افراز


 کتاب سفر اشغال

کتاب سفر اشغال

اثر داریوش ارجمند از انتشارات افراز


 کتاب سرنوشت سوسک

کتاب سرنوشت سوسک

اثر توفیق الحکیم از انتشارات افراز


 کتاب زیباترین گل های قالی

کتاب زیباترین گل های قالی

اثر امیر دژاکام از انتشارات افراز


 کتاب رویای یک عکس

کتاب رویای یک عکس

اثر مسعود رایگان از انتشارات افراز


 کتاب دو زن

کتاب دو زن

اثر مجموعه ی نویسندگان-لوسیل فلچر از انتشارات افراز


 کتاب دگرگونی

کتاب دگرگونی

اثر ارنست توللر از انتشارات افراز


 کتاب داستان های ناتمام

کتاب داستان های ناتمام

اثر اسماعیل خلج از انتشارات افراز


 کتاب خیلی زود عادت می کنیم

کتاب خیلی زود عادت می کنیم

اثر وحید جباری از انتشارات افراز


 کتاب خون و ماتیک

کتاب خون و ماتیک

اثر صحرا رمضانیان از انتشارات افراز


 کتاب خدای خوب منهتن

کتاب خدای خوب منهتن

اثر اینگه بورگ باخمن از انتشارات افراز


 کتاب خانه ی پاکیزه

کتاب خانه ی پاکیزه

اثر سارا رول از انتشارات افراز


 کتاب حفره های تاریک و نمور

کتاب حفره های تاریک و نمور

اثر آنیما احتیاط از انتشارات افراز


 کتاب جیره بندی پر خروس برای سوگواری

کتاب جیره بندی پر خروس برای سوگواری

اثر علی نرگس نژاد از انتشارات افراز