بهترین نمایشنامه ها

معرفی بهترین نمایشنامه ها و برگزیده ترین ها در ادبیات نمایشی
 کتاب سه نمایش نامه به روایت محمد رحمانیان

کتاب سه نمایش نامه به روایت محمد رحمانیان

اثر محمد رحمانیان از انتشارات آگه


 کتاب دلم بدجور زندگی کردن می خواهد

کتاب دلم بدجور زندگی کردن می خواهد

اثر برنو آبراهام کرمر از انتشارات سخن


 کتاب به سوی دوزخ

کتاب به سوی دوزخ

اثر بختیار علی از انتشارات افراز


 کتاب طنزآوران جهان نمایش 24

کتاب طنزآوران جهان نمایش 24

اثر مجموعه ی نویسندگان از انتشارات نشر گویا


 کتاب سگی در خرمن جا

کتاب سگی در خرمن جا

اثر نصرت الله نویدی از انتشارات یکشنبه


 کتاب خواب خیس ماهی

کتاب خواب خیس ماهی

اثر مهدی میرباقری از انتشارات مروارید


 کتاب شب یازدهم

کتاب شب یازدهم

اثر رضا طاهری از انتشارات آیلار


 کتاب نمایشنامه های مدرن ایبسن (جلد سوم)

کتاب نمایشنامه های مدرن ایبسن (جلد سوم)

اثر هنریک ایبسن از انتشارات مهراندیش


 کتاب لورنزاچیو

کتاب لورنزاچیو

اثر آلفرد دو موسه از انتشارات خاموش


 کتاب ادبیات نمایشی در ایران از 1299 تا 1320

کتاب ادبیات نمایشی در ایران از 1299 تا 1320

اثر ناهید جهازی از انتشارات افراز