بهترین نمایشنامه ها

معرفی بهترین نمایشنامه ها و برگزیده ترین ها در ادبیات نمایشی
 کتاب خانم رئیس آهنی

کتاب خانم رئیس آهنی

اثر ایپرل د انجلیس از انتشارات مهراندیش


 کتاب ریشه های عمیق

کتاب ریشه های عمیق

اثر آ دیوسو از انتشارات اشاره


 کتاب جستاری در تراژدی یونان

کتاب جستاری در تراژدی یونان

اثر کیوان میرمحمدی از انتشارات علمی و فرهنگی


 کتاب سوء تفاهم و بیگانه

کتاب سوء تفاهم و بیگانه

اثر آلبر کامو از انتشارات پارمیس


 کتاب مزار شریف

کتاب مزار شریف

اثر محمد عارف از انتشارات قو


 کتاب ساختن تئاتر از دل ویرانه ها

کتاب ساختن تئاتر از دل ویرانه ها

اثر علی اکبر علیزاد از انتشارات بیدگل


 کتاب سالار مگس ها

کتاب سالار مگس ها

اثر نایجل ویلیامز از انتشارات سفیر


 کتاب سه خواهر

کتاب سه خواهر

اثر برایان فریل از انتشارات افراز


 کتاب هفت کوتوله و تمساح

کتاب هفت کوتوله و تمساح

اثر سیروس همتی از انتشارات نیستان


 کتاب پس از مهمانی

کتاب پس از مهمانی

اثر ترنس راتیگان از انتشارات قطره