بهترین نمایشنامه ها

معرفی بهترین نمایشنامه ها و برگزیده ترین ها در ادبیات نمایشی
 کتاب خلقت‏

کتاب خلقت‏

اثر کمال الدین غراب از انتشارات مولی


 کتاب یک خانواده دوست داشتنی لیاقت دارد یک غذای خوب درست کند

کتاب یک خانواده دوست داشتنی لیاقت دارد یک غذای خوب درست کند

اثر ژولی آمینت از انتشارات علمی و فرهنگی


 کتاب تاریخ فستیوال تئاتر آوینیون

کتاب تاریخ فستیوال تئاتر آوینیون

اثر مجموعه ی نویسندگان-امانوئل لایر از انتشارات افراز


 کتاب بی آبرو

کتاب بی آبرو

اثر ایاد اختر از انتشارات افراز


 کتاب زندگی سه باره آنتیگونه

کتاب زندگی سه باره آنتیگونه

اثر اسلاوی ژیژک از انتشارات اریش


 کتاب طنزآوران جهان نمایش 20

کتاب طنزآوران جهان نمایش 20

اثر ژول رومن از انتشارات نشر گویا


 کتاب طنزآوران جهان نمایش 19

کتاب طنزآوران جهان نمایش 19

اثر نیکلای گوگول از انتشارات نشر گویا


 کتاب جیجک علیشاه

کتاب جیجک علیشاه

اثر ذبیح بهروز از انتشارات فرهنگ جاوید


 کتاب رانندگی برای خانم دیزی

کتاب رانندگی برای خانم دیزی

اثر آلفرد یوری از انتشارات قطره


 کتاب عمارت تالی

کتاب عمارت تالی

اثر لنفورد ویلسون از انتشارات قطره