بهترین نمایشنامه ها

معرفی بهترین نمایشنامه ها و برگزیده ترین ها در ادبیات نمایشی
 کتاب بوف نه چندان کور

کتاب بوف نه چندان کور

اثر محمدعلی سجادی از انتشارات افراز


 کتاب عرصه ی سینما نوآر

کتاب عرصه ی سینما نوآر

اثر گابریل لوچی از انتشارات افراز


 کتاب خدعه و عشق

کتاب خدعه و عشق

اثر فریدریش شیلر از انتشارات افراز


 کتاب آخرین قطار جنگ

کتاب آخرین قطار جنگ

اثر سیدصادق فاضلی از انتشارات افراز


 کتاب رفت و آمد

کتاب رفت و آمد

اثر شکوفه آروین از انتشارات افراز


 کتاب دنیای دو نفره

کتاب دنیای دو نفره

اثر سلمان حقوقی از انتشارات افراز


 کتاب زایش درام ایرانی

کتاب زایش درام ایرانی

اثر خشایار مصطفوی از انتشارات افراز


 کتاب پرسه های موازی

کتاب پرسه های موازی

اثر پیام لاریان از انتشارات افراز


 کتاب چل گیس حریر و ماهی گیر

کتاب چل گیس حریر و ماهی گیر

اثر امیر عطا جولایی از انتشارات افراز


 کتاب ایوب خان

کتاب ایوب خان

اثر امیر دژکام از انتشارات نیستان