بهترین نمایشنامه ها

معرفی بهترین نمایشنامه ها و برگزیده ترین ها در ادبیات نمایشی
 کتاب خالی بند دنیای غرب

کتاب خالی بند دنیای غرب

اثر جان میلینگتن سینگ از انتشارات نیلا


 کتاب چکاوک

کتاب چکاوک

اثر ژان آنوی از انتشارات موسسه فرهنگی هنری جهان کتاب


 کتاب آنتیگون

کتاب آنتیگون

اثر ژان آنوی از انتشارات نشر ثالث


 کتاب آماندا

کتاب آماندا

اثر ژان آنوی از انتشارات قطره


 کتاب تئاتر قانونگذار

کتاب تئاتر قانونگذار

اثر آگوستو بوآل از انتشارات بیدگل


 کتاب جو آدمکش

کتاب جو آدمکش

اثر تریسی لتس از انتشارات یکشنبه


 کتاب کلاه گیس

کتاب کلاه گیس

اثر ناتالیا گینزبورگ از انتشارات نیلا


 کتاب رقص مادیان ها

کتاب رقص مادیان ها

اثر فدریکو گارسیا لورکا از انتشارات نشر نی


 کتاب همسر بی نظیر کفاش

کتاب همسر بی نظیر کفاش

اثر فدریکو گارسیا لورکا از انتشارات ورا


 کتاب ایفی ژنی

کتاب ایفی ژنی

اثر ژان راسین از انتشارات افراز