بهترین نمایشنامه ها

معرفی بهترین نمایشنامه ها و برگزیده ترین ها در ادبیات نمایشی
 کتاب گفت و گوهای پس از یک خاکسپاری

کتاب گفت و گوهای پس از یک خاکسپاری

اثر یاسمینا رضا از انتشارات هزاره سوم اندیشه


 کتاب دون ژوان در جهنم

کتاب دون ژوان در جهنم

اثر جورج برنارد شاو از انتشارات بازتاب نگار


 کتاب جعبه قسم و توتیا

کتاب جعبه قسم و توتیا

اثر فاطمه مشهدی باقر از انتشارات افراز


 کتاب افسانه برهوت

کتاب افسانه برهوت

اثر حسن طلوع از انتشارات روزآمد


 کتاب ترانه ی آبی و اورمیای بنفش

کتاب ترانه ی آبی و اورمیای بنفش

اثر اسماعیل یوردشاهیان از انتشارات مروارید


 کتاب طنزآوران جهان نمایش 27

کتاب طنزآوران جهان نمایش 27

اثر کلود ریش از انتشارات نشر گویا


 کتاب صندلی ها

کتاب صندلی ها

اثر اوژن یونسکو از انتشارات افکار


 کتاب دندان جنایت

کتاب دندان جنایت

اثر سام شپرد از انتشارات نیماژ


 کتاب آمریکایی اولستر و خیابان قبرس

کتاب آمریکایی اولستر و خیابان قبرس

اثر دیوید ایرلند از انتشارات نیماژ


 کتاب میرهولد در تئاتر

کتاب میرهولد در تئاتر

اثر ادوارد براون از انتشارات نیماژ


 کتاب مسیر نورانی

کتاب مسیر نورانی

اثر ترنس راتیگان از انتشارات قطره


 کتاب ما عاشقان بی خبر

کتاب ما عاشقان بی خبر

اثر موریتس رینکه از انتشارات قطره


 کتاب خرمگس و این خونه به هم ریخته ست

کتاب خرمگس و این خونه به هم ریخته ست

اثر علی عابدی از انتشارات نیماژ


 کتاب تئاتر خانواده

کتاب تئاتر خانواده

اثر مریون ابر از انتشارات مات


 کتاب گشت وگذاری پیرامون پدرم

کتاب گشت وگذاری پیرامون پدرم

اثر جان مورتیمر از انتشارات مات


 کتاب کیسه بوکس

کتاب کیسه بوکس

اثر ژان پییر مارتینز از انتشارات خاموش


 کتاب ژوکر

کتاب ژوکر

اثر ژان پییر مارتینز از انتشارات خاموش


 کتاب شاترتون

کتاب شاترتون

اثر آلفرد دووینی از انتشارات خاموش


 کتاب عشق شوخی بردار نیست

کتاب عشق شوخی بردار نیست

اثر آلفرد دو موسه از انتشارات خاموش


 کتاب آشپزخانه و متعلقات

کتاب آشپزخانه و متعلقات

اثر انیس ژاوی از انتشارات نشر نی


 کتاب خیط خون

کتاب خیط خون

اثر محمود خسروپرست از انتشارات ایهام


 کتاب جزیره ی گنج

کتاب جزیره ی گنج

اثر بهنام زلاند از انتشارات ایهام


 کتاب آفرینش

کتاب آفرینش

اثر فاطمه مشهدی باقر از انتشارات ایهام


 کتاب تناقض

کتاب تناقض

اثر مایک بارتلت از انتشارات ایهام


 کتاب تاکسیدرمی

کتاب تاکسیدرمی

اثر شاهین کهن از انتشارات کتاب آمه


 کتاب الدسانگز

کتاب الدسانگز

اثر محمد رحمانیان از انتشارات نشر چلچله


 کتاب دادگاه نویسنده

کتاب دادگاه نویسنده

اثر امین سرلک از انتشارات سبزان


 کتاب دکان نانوایی

کتاب دکان نانوایی

اثر برتولت برشت از انتشارات افکار


 کتاب کمی کمتر بدزدین!

کتاب کمی کمتر بدزدین!

اثر داریو فو از انتشارات قطره


 کتاب ضیافت شام برای احمق ها

کتاب ضیافت شام برای احمق ها

اثر فرانسیس وبر از انتشارات شب خیز


 کتاب قصه ی اسب های بال دار دل شکسته

کتاب قصه ی اسب های بال دار دل شکسته

اثر مژگان شعبانی از انتشارات نسک


 کتاب عقل بچه ها

کتاب عقل بچه ها

اثر از انتشارات امید صبا


 کتاب پرومته از بند رسته

کتاب پرومته از بند رسته

اثر پرسی بیش شلی از انتشارات پیام امروز


 کتاب چراغ آخر

کتاب چراغ آخر

اثر شاهین کهن از انتشارات الهام اندیشه


 کتاب راز مکتوم اندرونی

کتاب راز مکتوم اندرونی

اثر ناصر کوشان از انتشارات افراز


 کتاب نمایشنامه نویسی عروسکی

کتاب نمایشنامه نویسی عروسکی

اثر سیمین امیریان از انتشارات سوره مهر


 کتاب انسان وحشی

کتاب انسان وحشی

اثر امیل زولا از انتشارات باهم


 کتاب فانی

کتاب فانی

اثر مارسل پانیول از انتشارات باهم


 کتاب نمایشنامه ده دقیقه ای

کتاب نمایشنامه ده دقیقه ای

اثر لارنس هاربیسن از انتشارات ماهریس


 کتاب رد ترس

کتاب رد ترس

اثر سام شپرد از انتشارات نشر نی


 کتاب قصه ی ابر و باران

کتاب قصه ی ابر و باران

اثر مصطفی رحماندوست از انتشارات سوره مهر


 کتاب قصه ی باغ و باغبان

کتاب قصه ی باغ و باغبان

اثر مصطفی رحماندوست از انتشارات سوره مهر


 کتاب قصه ی گرگ و چوپان

کتاب قصه ی گرگ و چوپان

اثر مصطفی رحماندوست از انتشارات سوره مهر


 کتاب بهار بود و زمستان

کتاب بهار بود و زمستان

اثر مصطفی رحماندوست از انتشارات سوره مهر


 کتاب یک اخمو و یک خندان

کتاب یک اخمو و یک خندان

اثر مصطفی رحماندوست از انتشارات سوره مهر


 کتاب یک مسواک و یک دندان

کتاب یک مسواک و یک دندان

اثر مصطفی رحماندوست از انتشارات سوره مهر


 کتاب یک بابا و یک مامان

کتاب یک بابا و یک مامان

اثر مصطفی رحماندوست از انتشارات سوره مهر


 کتاب کیارش

کتاب کیارش

اثر هادی حوری از انتشارات سوره مهر


 کتاب خانه خراب

کتاب خانه خراب

اثر مجموعه ی نویسندگان-ارنست همینگوی از انتشارات نو نوشت


 کتاب منو بخور

کتاب منو بخور

اثر ناتالی پاپن از انتشارات نو نوشت


 کتاب معاشر

کتاب معاشر

اثر احسان حاجی پور از انتشارات آرادمان


 کتاب گزارش یک مهمانی

کتاب گزارش یک مهمانی

اثر احسان حاجی پور از انتشارات آرادمان


 کتاب فرشته

کتاب فرشته

اثر احسان حاجی پور از انتشارات آرادمان


 کتاب تئاتر تعاملی

کتاب تئاتر تعاملی

اثر آریان رضایی از انتشارات افراز


 کتاب 30 دی 95

کتاب 30 دی 95

اثر احسان حاجی پور از انتشارات آرادمان


 کتاب دخترک روی مبل و زمستان

کتاب دخترک روی مبل و زمستان

اثر یون فوسه از انتشارات نیلا


 کتاب سگ های مرده و صورت های مرگ

کتاب سگ های مرده و صورت های مرگ

اثر یون فوسه از انتشارات نیلا


 کتاب نوازنده و عصر

کتاب نوازنده و عصر

اثر یون فوسه از انتشارات نیلا


 کتاب میزان

کتاب میزان

اثر حسن حسینی از انتشارات سوره مهر


 کتاب سیر تحول جلوه های خیال شکسپیر

کتاب سیر تحول جلوه های خیال شکسپیر

اثر ولفگانگ اچ کلمن از انتشارات سوره مهر


 کتاب داستان آن کلات

کتاب داستان آن کلات

اثر بهار مومنی از انتشارات سوره مهر


 کتاب خاک شیرین

کتاب خاک شیرین

اثر حامد مکملی از انتشارات سوره مهر


 کتاب مردی برای همیشه

کتاب مردی برای همیشه

اثر شهرام کرمی از انتشارات سوره مهر


 کتاب بچه های مسجد 6

کتاب بچه های مسجد 6

اثر سیروس همتی از انتشارات سوره مهر


 کتاب بچه های مسجد 5

کتاب بچه های مسجد 5

اثر مجموعه ی نویسندگان-جواد رحیم زاده از انتشارات سوره مهر


 کتاب بچه های مسجد 4

کتاب بچه های مسجد 4

اثر مرتضی سخاوت از انتشارات سوره مهر


 کتاب بچه های مسجد 3

کتاب بچه های مسجد 3

اثر رضا بیات از انتشارات سوره مهر


 کتاب بچه های مسجد 2

کتاب بچه های مسجد 2

اثر حامد مکملی از انتشارات سوره مهر


 کتاب سرگذشت مرد خسیس

کتاب سرگذشت مرد خسیس

اثر میرزا فتحعلی آخوندزاده از انتشارات دیدآور


 کتاب ماری آنتوانت

کتاب ماری آنتوانت

اثر دیوید عجمی از انتشارات دیدآور


 کتاب نادانی

کتاب نادانی

اثر نریمان نریمانوف از انتشارات دیدآور


 کتاب خلبان امریکایی

کتاب خلبان امریکایی

اثر دیوید گریگ از انتشارات دیدآور


 کتاب گزارش مردم گریز

کتاب گزارش مردم گریز

اثر مولیر از انتشارات دیدآور


 کتاب رودخانه

کتاب رودخانه

اثر جز باترورث از انتشارات دیدآور


 کتاب تمثیل عروس و داماد

کتاب تمثیل عروس و داماد

اثر مولیر از انتشارات دیدآور


 کتاب آدم ها، مکان ها، چیزها

کتاب آدم ها، مکان ها، چیزها

اثر دانکن مک میلان از انتشارات دیدآور


 کتاب نمایش روسی و شرق برلین

کتاب نمایش روسی و شرق برلین

اثر هانا مسکویچ از انتشارات دیدآور


 کتاب نامه ی نادری

کتاب نامه ی نادری

اثر نریمان نریمانوف از انتشارات دیدآور


 کتاب به دنبال دروغ گو و دگماتیسم

کتاب به دنبال دروغ گو و دگماتیسم

اثر دیمیتریس پساتاس از انتشارات دیدآور


 کتاب قصه ی لیما

کتاب قصه ی لیما

اثر لین ناتیج از انتشارات دیدآور


 کتاب تیاتر ضحاک

کتاب تیاتر ضحاک

اثر سامی بیک عثمانی از انتشارات دیدآور


 کتاب انگل های تابان

کتاب انگل های تابان

اثر فیلیپ ریدلی از انتشارات دیدآور


 کتاب سنت و زمان حال تئاتر عروسکی

کتاب سنت و زمان حال تئاتر عروسکی

اثر هنریک یورکوفسکی از انتشارات افراز


 کتاب کلاغ ها آدم ها عروسک ها

کتاب کلاغ ها آدم ها عروسک ها

اثر نسرین خنجری از انتشارات افراز


 کتاب بوف نه چندان کور

کتاب بوف نه چندان کور

اثر محمدعلی سجادی از انتشارات افراز


 کتاب عرصه ی سینما نوآر

کتاب عرصه ی سینما نوآر

اثر گابریل لوچی از انتشارات افراز


 کتاب خدعه و عشق

کتاب خدعه و عشق

اثر فریدریش شیلر از انتشارات افراز


 کتاب آخرین قطار جنگ

کتاب آخرین قطار جنگ

اثر سیدصادق فاضلی از انتشارات افراز


 کتاب رفت و آمد

کتاب رفت و آمد

اثر شکوفه آروین از انتشارات افراز


 کتاب دنیای دو نفره

کتاب دنیای دو نفره

اثر سلمان حقوقی از انتشارات افراز


 کتاب زایش درام ایرانی

کتاب زایش درام ایرانی

اثر خشایار مصطفوی از انتشارات افراز


 کتاب پرسه های موازی

کتاب پرسه های موازی

اثر پیام لاریان از انتشارات افراز


 کتاب چل گیس حریر و ماهی گیر

کتاب چل گیس حریر و ماهی گیر

اثر امیر عطا جولایی از انتشارات افراز


 کتاب ایوب خان

کتاب ایوب خان

اثر امیر دژکام از انتشارات نیستان


 کتاب عشق بازیافته

کتاب عشق بازیافته

اثر رسول نظرزاده از انتشارات روزنه کار


 کتاب فروید و لیدی مکبث

کتاب فروید و لیدی مکبث

اثر محمدرضا فشاهی از انتشارات شب خیز


 کتاب ژیوا

کتاب ژیوا

اثر محمدعلی سلیمان تاش از انتشارات نظام الملک


 کتاب تیکل تاکل

کتاب تیکل تاکل

اثر ایوب خان دین از انتشارات افراز


 کتاب ترب و دم گربه

کتاب ترب و دم گربه

اثر بیژن مفید از انتشارات موسسه فرهنگی و هنری ماهور


 کتاب کوتی و موتی

کتاب کوتی و موتی

اثر بیژن مفید از انتشارات موسسه فرهنگی و هنری ماهور