بهترین نمایشنامه ها

معرفی بهترین نمایشنامه ها و برگزیده ترین ها در ادبیات نمایشی
 کتاب تصویر یک سیاره

کتاب تصویر یک سیاره

اثر فریدریش دورنمات از انتشارات قطره


 کتاب زندگی های خصوصی

کتاب زندگی های خصوصی

اثر نوئل کوارد از انتشارات قطره


 کتاب توپ لاستیکی

کتاب توپ لاستیکی

اثر صادق چوبک از انتشارات معین


 کتاب حیوانات کاغذی

کتاب حیوانات کاغذی

اثر راجیو جوزف از انتشارات مهرگان خرد


 کتاب یخ زده

کتاب یخ زده

اثر بریانی لی وری از انتشارات مهرگان خرد


 کتاب شوهر ایده آل

کتاب شوهر ایده آل

اثر اسکار وایلد از انتشارات افراز


 کتاب چشم های بسته از خواب

کتاب چشم های بسته از خواب

اثر محمد چرمشیر از انتشارات نیلا


 کتاب ترانه های قدیمی

کتاب ترانه های قدیمی

اثر محمد رحمانیان از انتشارات نیلا


 کتاب روز سیاوش

کتاب روز سیاوش

اثر شکرخدا گودرزی از انتشارات نگاه معاصر


 کتاب پیک نیک

کتاب پیک نیک

اثر ویلیام اینگ از انتشارات سبزان