بهترین نمایشنامه ها

معرفی بهترین نمایشنامه ها و برگزیده ترین ها در ادبیات نمایشی
 کتاب قصه، بازی، نمایش

کتاب قصه، بازی، نمایش

اثر علی خانجانی از انتشارات سوره مهر


 کتاب مگس های سبز چاق

کتاب مگس های سبز چاق

اثر مازیار فکری ارشاد از انتشارات یاد آرمیتا


 کتاب ولپن : کمدی در پنج پرده

کتاب ولپن : کمدی در پنج پرده

اثر بن جانسون از انتشارات اساطیر


 کتاب بازماندگان و انبار کنسروها

کتاب بازماندگان و انبار کنسروها

اثر ادوارد باند از انتشارات نیماژ


 کتاب Hamlet

کتاب Hamlet

اثر ویلیام شکسپیر از انتشارات معیار علم


 کتاب The Seagull

کتاب The Seagull

اثر آنتون چخوف از انتشارات معیار علم


 کتاب Cat on a Hot Tin Roof

کتاب Cat on a Hot Tin Roof

اثر تنسی ویلیامز از انتشارات معیار علم


 کتاب فیلادلفیا،من دارم می آم!

کتاب فیلادلفیا،من دارم می آم!

اثر برایان فریل از انتشارات قطره


 کتاب نظریه و تحلیل درام

کتاب نظریه و تحلیل درام

اثر مانفرد پفیستر از انتشارات مینوی خرد


 کتاب نامه ی اداری

کتاب نامه ی اداری

اثر واتسلاف هاول از انتشارات قطره