بهترین نمایشنامه ها

معرفی بهترین نمایشنامه ها و برگزیده ترین ها در ادبیات نمایشی
 کتاب ورشو

کتاب ورشو

اثر علی حاتمی نژاد از انتشارات مروارید


 کتاب کارگردان و فضاسازی در تئاتر

کتاب کارگردان و فضاسازی در تئاتر

اثر علی عسگر علیزاده مقدم از انتشارات زرین اندیشمند


 کتاب تئاتر بی حامی امروز

کتاب تئاتر بی حامی امروز

اثر محمود طیاری از انتشارات سمام


 کتاب پروانه ها می خوانند

کتاب پروانه ها می خوانند

اثر علیرضا پارسی از انتشارات سمام


 کتاب ایران و درام نویسان بزرگ جهان

کتاب ایران و درام نویسان بزرگ جهان

اثر مهدی فروغ از انتشارات خجسته


 کتاب امضای اول

کتاب امضای اول

اثر مهدی غلام حیدری از انتشارات افراز


 کتاب کین سهراب، خون سیاوش

کتاب کین سهراب، خون سیاوش

اثر صادق عاشورپور از انتشارات نیستان


 کتاب چشم انداز ادبیات نمایشی

کتاب چشم انداز ادبیات نمایشی

اثر بهزاد قادری از انتشارات پرسش


 کتاب گلوریا‏‫

کتاب گلوریا‏‫

اثر براندن جیکوبز جنکینز از انتشارات چارسو


 کتاب ادبیات نمایشی زنان ایران

کتاب ادبیات نمایشی زنان ایران

اثر رسول نظرزاده از انتشارات روشنگران و مطالعات زنان