بهترین نمایشنامه ها

معرفی بهترین نمایشنامه ها و برگزیده ترین ها در ادبیات نمایشی
 کتاب نفت

کتاب نفت

اثر الا هیکسون از انتشارات قطره


 کتاب انگلیس عزیز

کتاب انگلیس عزیز

اثر جیمز گراهام از انتشارات نشر وزان


 کتاب مجموعه آریستوفان (7جلدی)(قابدار)

کتاب مجموعه آریستوفان (7جلدی)(قابدار)

اثر آریستو فانیس از انتشارات قطره


 کتاب آینده در تخم مرغ هاست

کتاب آینده در تخم مرغ هاست

اثر اوژن یونسکو از انتشارات بیدگل


 کتاب زنان کربلا

کتاب زنان کربلا

اثر کامران اسکات آقایی از انتشارات یکشنبه


 کتاب مارال

کتاب مارال

اثر عباس علی عزتی از انتشارات بلدرچین


 کتاب چخوف جوان

کتاب چخوف جوان

اثر آنتون چخوف از انتشارات کتاب پنجره‏‫


 کتاب مجموعه نمایشنامه های آنتون چخوف

کتاب مجموعه نمایشنامه های آنتون چخوف

اثر آنتون چخوف از انتشارات قطره


 کتاب مبانی نقد تئاتر

کتاب مبانی نقد تئاتر

اثر مهرداد رایانی مخصوص از انتشارات قطره


 کتاب دراماتورژی تیاتر و نمایش رادیویی

کتاب دراماتورژی تیاتر و نمایش رادیویی

اثر گوتفرید مولر از انتشارات قطره