بهترین نمایشنامه ها

معرفی بهترین نمایشنامه ها و برگزیده ترین ها در ادبیات نمایشی
 کتاب گفت و گوهای پس از یک خاکسپاری

کتاب گفت و گوهای پس از یک خاکسپاری

اثر یاسمینا رضا از انتشارات هزاره سوم اندیشه


 کتاب دون ژوان در جهنم

کتاب دون ژوان در جهنم

اثر جورج برنارد شاو از انتشارات بازتاب نگار


 کتاب جعبه قسم و توتیا

کتاب جعبه قسم و توتیا

اثر فاطمه مشهدی باقر از انتشارات افراز


 کتاب افسانه برهوت

کتاب افسانه برهوت

اثر حسن طلوع از انتشارات روزآمد


 کتاب ترانه ی آبی و اورمیای بنفش

کتاب ترانه ی آبی و اورمیای بنفش

اثر اسماعیل یوردشاهیان از انتشارات مروارید


 کتاب طنزآوران جهان نمایش 27

کتاب طنزآوران جهان نمایش 27

اثر کلود ریش از انتشارات نشر گویا


 کتاب صندلی ها

کتاب صندلی ها

اثر اوژن یونسکو از انتشارات افکار


 کتاب دندان جنایت

کتاب دندان جنایت

اثر سام شپرد از انتشارات نیماژ


 کتاب آمریکایی اولستر و خیابان قبرس

کتاب آمریکایی اولستر و خیابان قبرس

اثر دیوید ایرلند از انتشارات نیماژ


 کتاب میرهولد در تئاتر

کتاب میرهولد در تئاتر

اثر ادوارد براون از انتشارات نیماژ