بهترین نمایشنامه ها

معرفی بهترین نمایشنامه ها و برگزیده ترین ها در ادبیات نمایشی
 کتاب ترحم در تاریخ

کتاب ترحم در تاریخ

اثر هاوارد بارکر از انتشارات پرسش


 کتاب شیکاگو و سه نمایشنامه ی دیگر

کتاب شیکاگو و سه نمایشنامه ی دیگر

اثر سام شپرد از انتشارات نیلا


 کتاب سیاوش در آتش

کتاب سیاوش در آتش

اثر محسن دامادی از انتشارات کتاب سرای نیک


 کتاب آرش شیواتیر

کتاب آرش شیواتیر

اثر مهرداد صمدی از انتشارات رشدیه


 کتاب هم نواز

کتاب هم نواز

اثر وارن لیت از انتشارات یکشنبه


 کتاب نه نمایشنامه کوتاه از نه نمایشنامه نویس برجسته

کتاب نه نمایشنامه کوتاه از نه نمایشنامه نویس برجسته

اثر ربکا رایلند از انتشارات اریش


 کتاب فراموشی

کتاب فراموشی

اثر حسن کاشیان از انتشارات ایهام


 کتاب پایان نوآوری نمایشی

کتاب پایان نوآوری نمایشی

اثر استیو بلنک از انتشارات رسا


 کتاب مبارک و طلسم شاهزاده؛ عمو نوروز و ننه سرما

کتاب مبارک و طلسم شاهزاده؛ عمو نوروز و ننه سرما

اثر جواد انصافی از انتشارات نشر گویا


 کتاب در گردونه آتش

کتاب در گردونه آتش

اثر مهران دشت بزرگی از انتشارات آفرینش مهر