بهترین نمایشنامه ها

معرفی بهترین نمایشنامه ها و برگزیده ترین ها در ادبیات نمایشی
 کتاب وقت عاشقی

کتاب وقت عاشقی

اثر نصرالله قادری از انتشارات نیستان


 کتاب تئاتر مدرن اروپا

کتاب تئاتر مدرن اروپا

اثر علی امینی نجفی از انتشارات نیکا


 کتاب زمانی دیگر

کتاب زمانی دیگر

اثر ندا ثابتی از انتشارات به نگار


 کتاب شهر شیشه ای

کتاب شهر شیشه ای

اثر دانکن مک میلان از انتشارات حکمت کلمه


 کتاب همسایه ها

کتاب همسایه ها

اثر میشل ویناور از انتشارات افراز


 کتاب الکترا از کوی زاغه نشینان

کتاب الکترا از کوی زاغه نشینان

اثر سیمون آبکاریان از انتشارات افراز


 کتاب کافه کلمه

کتاب کافه کلمه

اثر محسن رهنما از انتشارات جغد


 کتاب شرلوک هولمز؛آخرین ماجرا

کتاب شرلوک هولمز؛آخرین ماجرا

اثر استیون دایتز از انتشارات جغد


 کتاب کابوس ها

کتاب کابوس ها

اثر مجموعه ی نویسندگان از انتشارات چتر فیروزه


 کتاب چیدن نما

کتاب چیدن نما

اثر جرمی وینیرد از انتشارات چتر فیروزه