بهترین نمایشنامه ها

معرفی بهترین نمایشنامه ها و برگزیده ترین ها در ادبیات نمایشی
 کتاب نیچه و درام پست مدرن

کتاب نیچه و درام پست مدرن

اثر یوسف آفرینی از انتشارات آوای دانش گستر


 کتاب به ماه،ناخنک زدم

کتاب به ماه،ناخنک زدم

اثر فریبا شاهسون از انتشارات آناپنا


 کتاب زنان در جنگ و این قفس شکستنی است

کتاب زنان در جنگ و این قفس شکستنی است

اثر جان مورتیمر-ادوارد پرسی از انتشارات قطره


 کتاب شپی

کتاب شپی

اثر ویلیام سامرست موآم از انتشارات قطره


 کتاب بازداشتگاه

کتاب بازداشتگاه

اثر گریزلدا گامبارو از انتشارات قطره


 کتاب نهنگ

کتاب نهنگ

اثر مهدی ضیاء چمنی از انتشارات آرادمان


 کتاب شهروند افتخاری

کتاب شهروند افتخاری

اثر برایان فریل از انتشارات قطره


 کتاب تابلوی خانوادگی

کتاب تابلوی خانوادگی

اثر نوئل کاورد از انتشارات قطره


 کتاب سقوط، بن بست، آسمان

کتاب سقوط، بن بست، آسمان

اثر سعید پرواز-پرهام مجد از انتشارات لیلیار


 کتاب ظلمات روح

کتاب ظلمات روح

اثر کلادیو گریسنسیچ از انتشارات نیماژ