بهترین نمایشنامه ها

معرفی بهترین نمایشنامه ها و برگزیده ترین ها در ادبیات نمایشی
 کتاب به سوی ملکوت

کتاب به سوی ملکوت

اثر لوسی کرک وود از انتشارات سخنوران


 کتاب طنزآوران جهان نمایش 35

کتاب طنزآوران جهان نمایش 35

اثر داریوش مودبیان-میرزا فتحعلی آخوندزاده-میرزا آقاتبریزی از انتشارات نشر گویا


 کتاب این نمایشنامه ها را کسی برای ماه به صحنه ببرد

کتاب این نمایشنامه ها را کسی برای ماه به صحنه ببرد

اثر محمدرضا آریان فر از انتشارات سیب سرخ


 کتاب آنتیگون

کتاب آنتیگون

اثر برتولت برشت از انتشارات رایبد


 کتاب رسوس

کتاب رسوس

اثر اوریپید از انتشارات بیدگل


 کتاب پرده در پرده

کتاب پرده در پرده

اثر ابرهارد هرمس از انتشارات مهراندیش


 کتاب نمایشنامه نویس بودن،نمایشنامه نویس شدن

کتاب نمایشنامه نویس بودن،نمایشنامه نویس شدن

اثر لویئز کاترون از انتشارات افق


 کتاب رقص سالسای جاستین تیمبرلیک بر سر مزار صدام کافر‏‫

کتاب رقص سالسای جاستین تیمبرلیک بر سر مزار صدام کافر‏‫

اثر آذردخت بهرامی از انتشارات نشر چشمه


 کتاب تصاحب

کتاب تصاحب

اثر براندن جیکوبز جنکینز از انتشارات مهراندیش


 کتاب نظریه های تئاتر (جلد اول)

کتاب نظریه های تئاتر (جلد اول)

اثر ماروین کارلسون از انتشارات نشر چشمه