بهترین نمایشنامه ها

معرفی بهترین نمایشنامه ها و برگزیده ترین ها در ادبیات نمایشی
 کتاب رویایی خیس در حوالی پلک هایت و 2 نمایشنامه دیگر

کتاب رویایی خیس در حوالی پلک هایت و 2 نمایشنامه دیگر

اثر احسان روحی از انتشارات آویسا‏‫


 کتاب لبخند بزن هاگ

کتاب لبخند بزن هاگ

اثر احسان روحی-هادی پیروی از انتشارات آویسا‏‫


 کتاب نمایشنامه رستم زال

کتاب نمایشنامه رستم زال

اثر مصطفی الفارسی از انتشارات آوای خاور


 کتاب هتل کوهستانی

کتاب هتل کوهستانی

اثر واتسلاف هاول از انتشارات موسسه فرهنگی هنری جهان کتاب


 کتاب در کار رفتن

کتاب در کار رفتن

اثر واتسلاف هاول از انتشارات موسسه فرهنگی هنری جهان کتاب


 کتاب اعتراض

کتاب اعتراض

اثر واتسلاف هاول از انتشارات موسسه فرهنگی هنری جهان کتاب


 کتاب نویسنده بزرگ

کتاب نویسنده بزرگ

اثر مانی نجم الدینی از انتشارات سبزان


 کتاب بازی و شکار

کتاب بازی و شکار

اثر اصغر نوری از انتشارات مروارید


 کتاب قابیل

کتاب قابیل

اثر لرد بایرون از انتشارات نشر نی


 کتاب شب را توصیف کن

کتاب شب را توصیف کن

اثر راجیو جوزف از انتشارات نشر نی