کتاب چلاق آینیشمان

اثر مارتین مک دونا از انتشارات نیلا - مترجم: شادی فرزین-بهترین نمایشنامه ها

مغازه روستایی کوچکی درجزیره آینیشمان حدود سال ۱۹۳۴. در مغازه سمت راست صحنه. پیشخان مغازه در امتداد پشت صحنه. پشت آن قفسه‌هایی از کنسرو اکثرا نخود سبز. نمایش که آغاز می‌شود آیلین آزبورن شصت و چند ساله دارد تعدادی دیگر از قوطی‌های کنسرو را در قفسه‌ها می‌چیند. خواهرش کیت از اتاق پشتی وارد می‌شود


خرید کتاب چلاق آینیشمان
جستجوی کتاب چلاق آینیشمان در گودریدز

معرفی کتاب چلاق آینیشمان از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب چلاق آینیشمان


 کتاب آخر بازی
 کتاب ویروس
 کتاب داریو فو
 کتاب هملت
 کتاب والپارایزو
 کتاب وقت ضیافت