کتاب همچون درون آینه

اثر جنی وورتن از انتشارات نشر نی - مترجم: پرهام آل داود-بهترین نمایشنامه ها

اقتباسی از فیلم‌نامۀ همچون درون آینه اثر اینگمار برگمان

من قضیۀ تو رو این‌جوری می‌بینم: یه حلقۀ جادویی دور خودت می‌کشی و هر چیزی رو دوست نداری ازش بیرون می‌ندازی. بعد زندگی واقعی می‌آد سراغت و می‌زنه حلقه‌تو داغون می‌کنه و نشونت می‌ده چه احمقی هستی. خب بعدش چی‌کار می‌کنی؟ یه حلقۀ دیگه می‌کشی و همه‌چیزو از نو شروع می‌کنی.

ص 73


خرید کتاب همچون درون آینه
جستجوی کتاب همچون درون آینه در گودریدز

معرفی کتاب همچون درون آینه از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب همچون درون آینه


 کتاب عزا برازنده الکتراست
 کتاب آدمکش
 کتاب در منطقه جنگی و دو نمایشنامه دیگر
 کتاب زورق بان
 کتاب برش
 کتاب هایزنبرگ