کتاب مرگ و دختر

اثر آریل دورفمن از انتشارات فرهنگ جاوید - مترجم: محمود کیانوش-بهترین نمایشنامه ها

یک فعال سیاسی زن در دورۀ دیکتاتوریِ رژیم پیشین دستگیر و شکنجه می‌شود.
بعد از گذشت سال‌ها و با تغییر رژیم زن که شوهرش در حکومت جدید عضو کمیتۀ حقیقت‌یاب است در شبی بارانی
میزبان شکنجه‌گر خود می‌شود. زن در این مواجهه در مقابل این پرسش قرار می‌گیرد که چگونه می‌تواند
شخصی را که در دورۀ دیکتاتوری و خشونت بانی و عاملِ آن بیدادِ رفته بر خود بود ببخشد و به زندگی خویش ادامه
دهد. پس اجرای عدالت چه می‌شود؟


خرید کتاب مرگ و دختر
جستجوی کتاب مرگ و دختر در گودریدز

معرفی کتاب مرگ و دختر از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب مرگ و دختر


 کتاب نمک
 کتاب سوء تفاهم
 کتاب نظریه فیلم عامه پسند
 کتاب بوتیچلی
 کتاب زنان تروا
 کتاب مردی که به عصا تبدیل شد