کتاب فردریک یا تاتر بولوار

اثر اریک امانوئل اشمیت از انتشارات قطره - مترجم: شهلا حائری-بهترین نمایشنامه ها

در تاتر بولوار هستیم. تاتری که صحنه‌ی زندگی را تصویر می‌کند. در آن‌جا عشق‌، کینه‌ و دسیسه‌ انسان‌ها را به یکدیگر پیوند می‌دهد.اریک امانوئل اشمیت در این نمایش‌نامه از زندگی بازیگر بنام رمانتیک، فردریک لومتر الهام گرفته است. بازیگری که از هیچ چیز پروا ندارد به‌جز عشق و آن‌گاه که دل در گرو مهر زن جوان مرموزی می‌نهد، باید میان دلبستگیش به تاتر و این زن یکی را برگزیند.


خرید کتاب فردریک یا تاتر بولوار
جستجوی کتاب فردریک یا تاتر بولوار در گودریدز

معرفی کتاب فردریک یا تاتر بولوار از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب فردریک یا تاتر بولوار


 کتاب امپراتور و جلیلی
 کتاب وقتی ما مردگان سر برداریم
 کتاب موعظه
 کتاب مجموعه آثار مولیر 1
 کتاب آه،شب شیرین
 کتاب نمایش یک رویا