کتاب شیفت شب

اثر غلامرضا معصومی از انتشارات افراز-بهترین نمایشنامه ها

واقعیت، بهتر و زیباتر از داستان‌هایی است که در این کتاب به قصد فراموشی و البته برای سرگرمی جمع آمده، پس اگر کسی دوست ندارد فریفته شود، بهتر است این کتاب را دست نگیرد.


خرید کتاب شیفت شب
جستجوی کتاب شیفت شب در گودریدز

معرفی کتاب شیفت شب از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب شیفت شب


 کتاب نمایشنامه های امروز سوئد 2
 کتاب نمایشنامه های امروز سوئد 1
 کتاب آموزه های شکست
 کتاب دو نمایشنامه
 کتاب عصر امروز
 کتاب عصر دیروز