نمايش از يک غريزه نشئت می‌گيرد. غريزه‌‌ی نمايش يک غريزه‌ی عام است و تماشاگر و نمايشگر در اين غريزه مشترک‌اند. ولی جدا از اين غريزه‌ی عام، هر اثر نمايشی درست در همان لحظه‌ای كه نطفه‌ی هستی‌اش شكل می‌گيرد صاحب غرايزی می‌شود كه مجموع‌شان هستی آن نمايش را معنا می‌كند‌، كه مجموع‌شان رمزوراز موجوديت آن نمايش را به جريان می‌اندازد.


خرید کتاب سید دلبر، چلچراغ، سرمه و دیوان تئاترال
جستجوی کتاب سید دلبر، چلچراغ، سرمه و دیوان تئاترال در گودریدز

معرفی کتاب سید دلبر، چلچراغ، سرمه و دیوان تئاترال از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب سید دلبر، چلچراغ، سرمه و دیوان تئاترال


 کتاب جشن و مدرسه شبانه
 کتاب مرد خیلی راحت
 کتاب نمایشنامه هایی از اسکار وایلد
 کتاب تابستان در زمستان
 کتاب آندروماک
 کتاب خانه ی آلیسون