کتاب زورق بان

اثر جز باترورث از انتشارات یکشنبه - مترجم: حمید دشتی-بهترین نمایشنامه ها

Armagh, 1981. The Carney farmhouse is a hive of activity with preparations for the annual harvest. A day of hard work on the land and a traditional night of feasting and celebrations lie ahead. But this year they will be interrupted by a visitor.

Developed by Sonia Friedman Productions, The Ferryman premiered at the Royal Court Theatre, London, in April 2017, before transferring to the West End. The production was directed by Sam Mendes.


خرید کتاب زورق بان
جستجوی کتاب زورق بان در گودریدز

معرفی کتاب زورق بان از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب زورق بان


 کتاب خلقت‏
 کتاب یک خانواده دوست داشتنی لیاقت دارد یک غذای خوب درست کند
 کتاب تاریخ فستیوال تئاتر آوینیون
 کتاب بی آبرو
 کتاب زندگی سه باره آنتیگونه
 کتاب طنزآوران جهان نمایش 20