کتاب دلاور سرزمین غرب

اثر جان میلینگتن سینگ از انتشارات افراز - مترجم: افسانه قادری-بهترین نمایشنامه ها

آثار سینگ اغلب مورد انتقاد نشریات و منتقدان قرار داشت، اما در سال 1907 و با نمایش دلاور سرزمین‌های غرب بود که موج اعتراضات تماشاگران در دوبلین به‌راه افتاد. این نمایشنامه، که از دید بسیاری بهترین اثر اوست، از جانب تماشاگران وقت، به دارابودن تم قهرمان‌نمایی پدرکشی و نیز بدنام کردن زنان ایرلندی متهم شد. دو نمایشنامه‌ی آخر وی، عروسی دوره‌گرد و دیردرای اندوه هستند که آخری با مرگ سینگ در سال 1909 به‌دلیل بیماری سرطان، ناتمام ماند.


خرید کتاب دلاور سرزمین غرب
جستجوی کتاب دلاور سرزمین غرب در گودریدز

معرفی کتاب دلاور سرزمین غرب از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب دلاور سرزمین غرب


 کتاب استوای امریکایی
 کتاب آیلف کوچولو
 کتاب آواز قو و چند تک پرده ای دیگر
 کتاب درباره ی نمایش
 کتاب آخر بازی
 کتاب پرهیب ها