بهترین نمایشنامه ها

معرفی بهترین نمایشنامه ها و برگزیده ترین ها در ادبیات نمایشی
 کتاب پس از سقوط و حادثه در ویشی

کتاب پس از سقوط و حادثه در ویشی

اثر آرتور میلر از انتشارات افراز


 کتاب سقوط در کوه مورگان و ارتباطات آقای پیترز

کتاب سقوط در کوه مورگان و ارتباطات آقای پیترز

اثر آرتور میلر از انتشارات افراز


 کتاب پرهیب ها

کتاب پرهیب ها

اثر هنریک ایبسن از انتشارات شورآفرین


 کتاب هنریک ایبسن و درام مدرن چین

کتاب هنریک ایبسن و درام مدرن چین

اثر چنگژو هه از انتشارات افراز


 کتاب گزارشگر رازهای نهفت

کتاب گزارشگر رازهای نهفت

اثر اصغر رستگار از انتشارات نگاه


 کتاب فرهنگ کوچک هنریک ایبسن

کتاب فرهنگ کوچک هنریک ایبسن

اثر علیرضا کوشک جلالی از انتشارات افراز


 کتاب پنج نمایشنامه

کتاب پنج نمایشنامه

اثر هنریک ایبسن از انتشارات نگاه


 کتاب چهار نمایشنامه

کتاب چهار نمایشنامه

اثر هنریک ایبسن از انتشارات نگاه


 کتاب نمایشنامه تبعیدی ها

کتاب نمایشنامه تبعیدی ها

اثر جیمز جویس از انتشارات مانیاهنر‏‫


 کتاب پرتره

کتاب پرتره

اثر اسلاومیر مروژک از انتشارات روزبهان