بهترین نمایشنامه ها

معرفی بهترین نمایشنامه ها و برگزیده ترین ها در ادبیات نمایشی
 کتاب تار عنکبوت و دو نمایشنامه دیگر

کتاب تار عنکبوت و دو نمایشنامه دیگر

اثر یوجین اونیل از انتشارات بیدگل


 کتاب طرز تازه

کتاب طرز تازه

اثر لئونارد کوهن از انتشارات نیلا


 کتاب راز دسته گل رز

کتاب راز دسته گل رز

اثر منوئل پوئیگ از انتشارات قطره


 کتاب در میان کاغذپاره ها

کتاب در میان کاغذپاره ها

اثر جوردی مند از انتشارات کتاب کوله پشتی


 کتاب آرت

کتاب آرت

اثر یاسمینا رضا از انتشارات مهر نوروز


 کتاب بانو آئویی

کتاب بانو آئویی

اثر یوکیو میشیما از انتشارات نشر چشمه


 کتاب مرد خیلی راحت

کتاب مرد خیلی راحت

اثر اریک امانوئل اشمیت از انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه


 کتاب دو نمایشنامه از چین قدیم

کتاب دو نمایشنامه از چین قدیم

اثر کوان هان چینگ از انتشارات نیلا


 کتاب اوندین

کتاب اوندین

اثر ژان ژیرودو از انتشارات نیلا


 کتاب در لفافی ساده

کتاب در لفافی ساده

اثر جان آزبرن از انتشارات افراز