بهترین نمایشنامه ها

معرفی بهترین نمایشنامه ها و برگزیده ترین ها در ادبیات نمایشی
 کتاب راننده تاکسی (۲۸)

کتاب راننده تاکسی (۲۸)

اثر پل شریدر از انتشارات نشر نی


 کتاب در جستجوی فردا

کتاب در جستجوی فردا

اثر دنیز شالم از انتشارات علمی و فرهنگی


 کتاب صعود به طبقه ی همکف

کتاب صعود به طبقه ی همکف

اثر کاظم پورمهدی از انتشارات قطره


 کتاب باریس گادونوف

کتاب باریس گادونوف

اثر الکساندر سرگیویچ پوشکین از انتشارات هرمس


 کتاب خواب ابدی

کتاب خواب ابدی

اثر دیوید تامسن از انتشارات علمی و فرهنگی


 کتاب شهر اندوه

کتاب شهر اندوه

اثر برنیس رنو از انتشارات علمی و فرهنگی


 کتاب عناصر داستانی و نمایشی در میراث ادبیات فارسی

کتاب عناصر داستانی و نمایشی در میراث ادبیات فارسی

اثر محمد حنیف از انتشارات علمی و فرهنگی


 کتاب 1×5

کتاب 1×5

اثر مجموعه ی نویسندگان از انتشارات چتر فیروزه


 کتاب کاتاکالی

کتاب کاتاکالی

اثر هومن بابک از انتشارات علمی و فرهنگی


 کتاب بیماری خانواده میم

کتاب بیماری خانواده میم

اثر فائوستو پاراویدینو از انتشارات نشر چلچله