بهترین نمایشنامه ها

معرفی بهترین نمایشنامه ها و برگزیده ترین ها در ادبیات نمایشی
 کتاب نمایش های ایرانی 13

کتاب نمایش های ایرانی 13

اثر صادق عاشورپور از انتشارات سوره مهر


 کتاب طنزآوران جهان نمایش 36

کتاب طنزآوران جهان نمایش 36

اثر الکساندر آستروفسکی از انتشارات نشر گویا


 کتاب نمایشنامه تریلوس و کرسیدا

کتاب نمایشنامه تریلوس و کرسیدا

اثر ویلیام شکسپیر از انتشارات سروش


 کتاب نمایشنامه زنان شوخ طبع وینزر

کتاب نمایشنامه زنان شوخ طبع وینزر

اثر ویلیام شکسپیر از انتشارات سروش


 کتاب نمایشنامه تیتوس اندرونیکوس

کتاب نمایشنامه تیتوس اندرونیکوس

اثر ویلیام شکسپیر از انتشارات سروش


 کتاب پیچفورک دیزنی

کتاب پیچفورک دیزنی

اثر فیلیپ ریدلی از انتشارات دیدآور


 کتاب تئاتر زنده و ادبیات نمایشی جهان عرب

کتاب تئاتر زنده و ادبیات نمایشی جهان عرب

اثر شموئل موره از انتشارات مهراندیش


 کتاب فنون نمایش های ایرانی

کتاب فنون نمایش های ایرانی

اثر یدالله آقاعباسی از انتشارات قطره


 کتاب اشتیاق باغبان

کتاب اشتیاق باغبان

اثر ژان-پیر سارازاک از انتشارات قطره


 کتاب طرد شعر شد

کتاب طرد شعر شد

اثر علیرضا نراقی از انتشارات نشر وزان