بهترین نمایشنامه ها

معرفی بهترین نمایشنامه ها و برگزیده ترین ها در ادبیات نمایشی
 کتاب دکابریست ها

کتاب دکابریست ها

اثر لئانید زورین از انتشارات ماهی


 کتاب والپارایزو

کتاب والپارایزو

اثر دان دلیلو از انتشارات افراز


 کتاب تک پرده ایها

کتاب تک پرده ایها

اثر برتولت برشت از انتشارات خوارزمی


 کتاب سایکوسیس 4:48

کتاب سایکوسیس 4:48

اثر سارا کین از انتشارات بیدگل


 کتاب به نمایش زندگان

کتاب به نمایش زندگان

اثر اغوز آتای از انتشارات کتاب فانوس


 کتاب طنزآوران جهان

کتاب طنزآوران جهان

اثر اسلاومیر مروژک از انتشارات نشر گویا


 کتاب آه،شب شیرین

کتاب آه،شب شیرین

اثر تادئوش کانتور از انتشارات روزبهان


 کتاب شهادت یا یک کم آسایشی که داریم

کتاب شهادت یا یک کم آسایشی که داریم

اثر تادئوش روژه ویچ از انتشارات بیدگل


 کتاب دام

کتاب دام

اثر تادئوش روژه ویچ از انتشارات بیدگل


 کتاب پیر زن کرچ

کتاب پیر زن کرچ

اثر تادئوش روژه ویچ از انتشارات مانیاهنر‏‫