بهترین نمایشنامه ها

معرفی بهترین نمایشنامه ها و برگزیده ترین ها در ادبیات نمایشی
 کتاب ارکیده ها در مهتاب

کتاب ارکیده ها در مهتاب

اثر کارلوس فوئنتس از انتشارات نیلا


 کتاب جنگ و صلح (نمایشنامه)

کتاب جنگ و صلح (نمایشنامه)

اثر میخائیل بولگاکف از انتشارات افراز


 کتاب جزیره ی سرخ

کتاب جزیره ی سرخ

اثر میخائیل بولگاکف از انتشارات قطره


 کتاب اهانت به تماشاگر

کتاب اهانت به تماشاگر

اثر پیتر هاندکه از انتشارات نشر چشمه


 کتاب کاسپار

کتاب کاسپار

اثر پیتر هاندکه از انتشارات ماهی


 کتاب محاکمه ی میرزا رضای کرمانی

کتاب محاکمه ی میرزا رضای کرمانی

اثر غلامحسین ساعدی از انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه


 کتاب کامیون

کتاب کامیون

اثر مارگریت دوراس از انتشارات نیلوفر


 کتاب لاموزیکا و لاموزیکای دوم

کتاب لاموزیکا و لاموزیکای دوم

اثر مارگریت دوراس از انتشارات نیلوفر


 کتاب پنج اثر

کتاب پنج اثر

اثر یوهان ولفگانگ فون گوته از انتشارات نشر چشمه


 کتاب دو زن و دو مرد در آکواریوم

کتاب دو زن و دو مرد در آکواریوم

اثر تاد موسل از انتشارات قطره