بهترین نمایشنامه ها

معرفی بهترین نمایشنامه ها و برگزیده ترین ها در ادبیات نمایشی
 کتاب مرغ دریایی

کتاب مرغ دریایی

اثر باریس آکونین از انتشارات بیدگل


 کتاب چیترا

کتاب چیترا

اثر رابیندرانات تاگور از انتشارات علمی و فرهنگی


 کتاب پابلو پیکاسو مردی که دوزخ را نقاشی کرد

کتاب پابلو پیکاسو مردی که دوزخ را نقاشی کرد

اثر آرنی گرینبرگ از انتشارات نشانه


 کتاب آنتیگونه

کتاب آنتیگونه

اثر سوفوکلس از انتشارات آگه


 کتاب جشن برای بوریس

کتاب جشن برای بوریس

اثر توماس برنهارد از انتشارات کتاب فانوس


 کتاب نمایش در چین

کتاب نمایش در چین

اثر بهرام بیضایی از انتشارات روشنگران و مطالعات زنان


 کتاب خاطرات هنرپیشه نقش دوم

کتاب خاطرات هنرپیشه نقش دوم

اثر بهرام بیضایی از انتشارات روشنگران و مطالعات زنان


 کتاب پهلوان اکبر می میرد

کتاب پهلوان اکبر می میرد

اثر بهرام بیضایی از انتشارات روشنگران و مطالعات زنان


 کتاب دیوان نمایش

کتاب دیوان نمایش

اثر بهرام بیضایی از انتشارات روشنگران و مطالعات زنان


 کتاب ندبه

کتاب ندبه

اثر بهرام بیضایی از انتشارات روشنگران و مطالعات زنان