کتاب انسانم آرزوست

اثر بهاءالدین خرمشاهی از انتشارات نگاه-بهترین نمایشنامه ها

"نگارنده در این كتاب، ضمن بررسی تئوری كوانتوم، نشان داده است مولانا، در اشعار خویش و از طریق مكاشفه به مسائلی اشاره كرده كه تئوری كوانتوم ـ از تئوری‌های فیزیكی ـ از طریق ساختمان‌های ریاضی و كاوش در ذرات اتمی به آن‌ها رسیده است. براین اساس، مباحثی از این دست در كتاب مطرح گردیده است: یگانگی ناظر و منظور، بیوپلاسما و هاله‌ی انسانی، خلاء اینشتین و خلاء دیراك، مكانیك موجی و اندیشه‌های مولانا، رفتارشناسی ذرات بنیادی از دیدگاه مولانا، هندسه‌ی كیهانی و مولانا، اتحاد انسان با عالم هستی، حركت به سمت نور از لحاظ فیزیكی، و پیام فرهنگی طبیعت در جهان كلان یا عالم اكبر."


خرید کتاب انسانم آرزوست
جستجوی کتاب انسانم آرزوست در گودریدز

معرفی کتاب انسانم آرزوست از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب انسانم آرزوست


 کتاب قصه، بازی، نمایش
 کتاب مگس های سبز چاق
 کتاب ولپن : کمدی در پنج پرده
 کتاب بازماندگان و انبار کنسروها
 کتاب Hamlet
 کتاب The Seagull