کتاب کشتی شکستگان

اثر تام استاپارد از انتشارات ماهی - مترجم: نازنین دیهیمی-بهترین نمایشنامه ها

ساحل آرمانشهر، درام حماسی و دل‌انگیز تام استاپارد، داستان نسلی از رمانتیک‌ها و انقلابیون قرن نوزدهم است، رفقایی سودایی و اسیر چنگال استبداد تزار نیکالای اول. شخصیت‌های ساحل آرمانشهر برخی از پرآوازه‌ترین چهره‌های تاریخ ادبیات و اندیشه‌اند، کسانی چون باکونین، تورگنیف، بلینسکی، هرتسن و مارکس. نمایش‌نامه مشتمل بر سه بخش درهم‌تنیده و درعین‌حال مجزاست: سفر، کشتی‌شکستگان و نجات.
وقایع کشتی‌شکستگان، کتاب دوم این سه‌گانه، بین سال‌های 1846 و 1852 و بیشتر در آلمان، فرانسه و انگلستان می‌گذرد. در این بخش باکونین به‌تدریج از مرکز قصه به حاشیه می‌رود و جایش را به هرتسن می‌دهد که با سه فاجعه روبه‌رو می‌شود: فجایع 1848، مرگ فرزند خردسالش در کشتی توفان‌زده و رابطه‌ی عاشقانه‌ی همسرش با شاعر رادیکال آلمانی، گئورگ هروگ. هرتسن هر سه‌ی این فجایع را با ایمانی راسخ و استوار به سوسیالیسم روسیِ انسانی و داوطلبانه، سوسیالیسمی مبتنی بر جوامع دهقانی روسیه، تاب می‌آورد و سوسیالیسم انقلابی جهانی را، که مارکس مروج آن است، مطرود می‌شمارد.


خرید کتاب کشتی شکستگان
جستجوی کتاب کشتی شکستگان در گودریدز

معرفی کتاب کشتی شکستگان از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب کشتی شکستگان


 کتاب خوش آنچه پایانش خوش است
 کتاب اسب کوچک سیاه و دیدار دوباره
 کتاب دروغگو
 کتاب مرگ و دختر جوان
 کتاب اطلسی های لگد مال شده و پیروزی تخم مرغ
 کتاب گوریل پشمالو