کتاب کافه مک ادم و آخرین بازی

-بهترین نمایشنامه ها

آن که در بطن و متن تئاتر چشم باز کرده عاشق تئاتر نیست، هستی‌اش به تئاتر مرتبط است، ماهی این دریاست؛ اگر دريائی وجود نداشته باشد، حتی اگر دريا به باريكه‌جويی فرو ريزنده در تالاب مبدل شده باشد. آن‌كه تئاتر ايران را حق خودبينی‌ها ي پست و خودخواهی‌های حقير خود نمی پندارد‌، دستی گشاده در تاراج و حراج هستی تئاتر ندارد، خوب می‌داند كه ريتم تنفس و حجم آبشش‌هايش را با همان باريكه‌جوی فروريزنده در تالاب هماهنگ كند‌؛ خوب می‌داند كه بايد در آن تالاب خود را زنده نگه دارد زيرا فعلاً ماهی دريا نيست‌، ماهی تالاب است و حيات تئاتر ايران بايد دوام يابد حتی در تالاب.


خرید کتاب کافه مک ادم و آخرین بازی
جستجوی کتاب کافه مک ادم و آخرین بازی در گودریدز

معرفی کتاب کافه مک ادم و آخرین بازی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب کافه مک ادم و آخرین بازی


 کتاب آواز قو و چند تک پرده ای دیگر
 کتاب اسب کوچک سیاه و دیدار دوباره
 کتاب طنزآوران جهان نمایش 1
 کتاب باتلاق فن
 کتاب آگهی
 کتاب دن کیشوت (نمایشنامه)