کتاب چیدن نما

اثر جرمی وینیرد از انتشارات چتر فیروزه - مترجم: محمد ارژنگ-بهترین نمایشنامه ها

این کتاب در هشت فصل به تکنیک‌هایی برای چیدن و سامان دادن نماها می‌پردازد؛ از روش‌های ابتدایی گرفته تا ترکیب‌بندی و حرکت و منظر دید.
اگر فیلم‌سازی تازه کارید یا یک شیفته‌ی سینما یا حتی فیلم‌سازی باتجربه، این کتاب مفیدتان خواهد بود.
در این کتاب از زبانی ساده برای تشریح تمهیدات حرفه‌ای سینمایی استفاده شده است. بناربرانی این کتاب نه تنها برای تازه‌کاران و علاقه‌مندانی مفید است که از فنون سینایی نامطلعند بلکه برای حرفه‌ای‌ها نیز کارآمد است از این جهت که این ترفندها را در ذهن‌شان طبقه‌بندی می‌کند.


خرید کتاب چیدن نما
جستجوی کتاب چیدن نما در گودریدز

معرفی کتاب چیدن نما از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب چیدن نما


 کتاب وقت عاشقی
 کتاب تئاتر مدرن اروپا
 کتاب زمانی دیگر
 کتاب شهر شیشه ای
 کتاب همسایه ها
 کتاب الکترا از کوی زاغه نشینان