کتاب پلیکان

اثر آگوست استریندبرگ از انتشارات افراز - مترجم: جواد عاطفه-بهترین نمایشنامه ها

کتاب حاضر با ترجمه پرویز تاییدی نیز، توسط نشر قطره در سال ۱۳۹۳ منتشر شده است


خرید کتاب پلیکان
جستجوی کتاب پلیکان در گودریدز

معرفی کتاب پلیکان از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب پلیکان


 کتاب اطلسی های لگد مال شده و پیروزی تخم مرغ
 کتاب اگر از نو شروع کنیم
 کتاب هملت
 کتاب اتللو
 کتاب هاروی
 کتاب اسب کوچک سیاه و دیدار دوباره