کتاب پلیس

اثر یو نسبو از انتشارات مانا کتاب - مترجم: سپیده حبیبی-بهترین نمایشنامه ها

حقیقت اینه که انتقام، توی ذهن آدم شیرین‌تر از خودِ واقعیته؛ خشمِ قبل از قتلی که انگیزه‌اش حسادته، بعدِ قتل به پشیمونی تبدیل می‌شه؛ اون لحظه‌ای که یه قاتل سریالی این‌قدر خودشو براش آماده می‌کنه، هیچ حسی بهش نمی‌ده جز ناامیدی. واسه همینه که بازم قتل انجام می‌ده تا به مراد دلش برسه و طولی نمی‌کشه که..." او بلند شد، به سمت تخته رفت و ادامه داد: "دیگه هیچی سیرش نمی‌کنه. از همَتون می‌خوام واسه جلسه‌ی بعدی، به انگیزه‌ای فکر کنین که می‌تونه کاری کنه شما به خاطرش آدم بُکُشین. انگیزه‌های شرافتمدانه و چرت و پرت نمی‌خواما! می‌خوام تاریک‌ترین و درونی‌ترین بُعد وجودیتونو بگردین و انگیزه‌ای پیدا کنین.


خرید کتاب پلیس
جستجوی کتاب پلیس در گودریدز

معرفی کتاب پلیس از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب پلیس


 کتاب وقت عاشقی
 کتاب تئاتر مدرن اروپا
 کتاب زمانی دیگر
 کتاب شهر شیشه ای
 کتاب همسایه ها
 کتاب الکترا از کوی زاغه نشینان