کتاب فاوست

اثر یوهان ولفگانگ فون گوته از انتشارات نیلوفر - مترجم: محمود اعتمادزاده (به آذین)-بهترین نمایشنامه ها


فست فود عروسی خانم "دکتر فاستوس" asare "کریستوفر مارلو"
eghtebas shode آستانه


خرید کتاب فاوست
جستجوی کتاب فاوست در گودریدز

معرفی کتاب فاوست از نگاه کاربران
** spoiler alert ** ادبیات باید در برابر این اثر سر تعظیم فرود بیاره .. هر دو بخش کتاب عالی و خیال انگیز و سرشار از تازگی و خارقالعاده بودنه .. فاوست اول به شکل تراژیکی با گناهکاری های مکرر فاوست و از هم پاشیدگی زندگی معشوقه فاوست به پایان میرسه .. در بخش دوم فاوست بخشیده میشه و درنهایت به جایی میرسه که دانش و شادی مطلق رو تجربه میکنه .. ولیکن مشمول رحمت خدا میشه و روحش از دسترس مفیستوفلس در امان میمونه و به رستگاری میرسه .. روایت گوته از فاوست بشدت تحسین برانگیز و فوقالعاده است .. روی هر سطر کتاب باید دقیق شد و هر واژه معنی عمیقی رو همراه داره .. فاوست گوته نمایشنامه ای بینظیر هست .. ترکیبی از همه سبک های ادبیات ..کاری که فقط یکی مثل گوته قادر به انجامش هست .. بهترین کتابی بود که تابحال خونده بودم ..

مشاهده لینک اصلی
همه جای کتاب پر از ارجاعات گوناگونه، طوری که عبارات زیادی برای من مبهم بود، بعضی از عبارات با شناخت محیط و عصر زندگی گوته معناشون آشکار می شه. دسته ای دیگه در ارتباط با روزگار ما هم میشه معنیش رو دریافت کرد اما تنها در گروی دانشی که از قبل داشته باشید.

داستان در دو قسمت نوشته شده. بخش اول کوتاه تره، در آلمان میگذره و غرق در خرافات قرون وسطی‌ست. توی بخش دوم اساطیر باستانی مخصوصا یونان هم به اون افکار افزوده میشه و قهرمانها از شمال اروپا تا دریای اژه پیش میرن. این بخش طولانی نمادهای بیشتری داره و نظرات گوته درباره ی اندیشمندان و وضعیت جامعش لابلای اونها گنجونده شده.

داستان بخش اول برای من شیرینتر و البته ساده‌فهم تر بود. تو پخش دوم دایم در پی کشف روابط بین معنیهای عبارات بودم، نمی دونم چقدر موفق شدم. اما درنهایت داستان که تموم شد از خوندنش لذت بردم. زیبا بود.
از بین شخصیتهای کتاب مفیستوفلس برای من، از همه مورد قبولتر و شیرینتر و بانمک تر بود، کسی که دوشادوش فاوست قهرمان کتابه.

ترجمه مستقیم از آلمانی صورت نگرفته، بلکه از نسخه های فرانسوی به دست اومده. با اینحال من این ترجمه رو دوست داشتم.

روی جلد نسخه ی من(نیلوفر-۹۴) نقاشی دولاکروا از مفیستوفلس قرار داره که با داستان همخوانی داره. نمره ی روی جلد از ۵ ستاره، ۳ ستاره روشن و یک ستاره کم فروغ تر.

مشاهده لینک اصلی
Goestes Faust همانطور که والتر کاوفمن ترجمه شگفت انگیز است.

مشاهده لینک اصلی
من خواندن کتاب فاوست در خدمت sã¼rdã¼ بسیار طولانی و تحمل آن kitabä ± خانههای گلی خالی بیش در سر من من فکر می کنم çEvirip åÿekillendirip بررسی کاملا طبیعی! پس از خواندن اولین کتاب به روش بسیار آرام، کتاب دوم به یک کتاب بسیار دشوار تبدیل شد که با ذهن کنونی ادغام شد. Ä ° کتاب دوم در عناصر اساطیری، yoäÿ استعاره، از آن جدا فاوست و بسیاری از nar د baäÿlantä SA ± ± ± ± داستان bulamayacaäÿä Z olacaktä حتی علت من به چنگک جمع کردن این kitabä ± BA aã§ä ± ± ± ± kã§asä. Ä DEG دوم ± درک کامل ± yla kavradä ± ماه ± ± sã¶yle نمی kitabä اما این doyumsuzluäÿ از insanoäÿl در آیه ± R به عنوان خوانده شده sã¼rec ج ± شفافی به درک hayatä ± همراه istediäÿ هر BUNLARADA دانلود Ayee kavuåÿmasä ± NA Raay تحمل ± کافی قرار است که ± NA می توانم بگویم که من افق های من را از لحاظ مفاهیم مانند تمایل به گسترش می برم. کنجکاوی به MA ± ناشناخته ± Z، از بین بردن عدم قطعیت در نصب و راه اندازی ã¼stã¼mã¼z بنا به درخواست و bã¼tã¼n ما را تصحیح این کنجکاوی ± میلی آمپر ± Zäune ±، در حالی که درخواست های ما در sã¼re㧠gerã§ekleåÿtir ادامه ± hayatä N olamamamä خود ± Z insanlä ± آیا ± n در kusurlarä عمده ± برآورده یکی است چیزی که من در فیلم های هالیوودی زیادی استفاده می کنم این است: @ برای زندگی @ کافی نیست. اما این کافی نیست! اگر افرادی وجود دارند که از زندگی ما راضی نیستند و کوهنوردی بالاتر از ماست، پس چرا ما تنها مکان ها هستیم؟ اینجا جدایی بسیار جالب وجود دارد. نگاه اول: چگونه علم می تواند جایی باشد که ما هستیم؟ اگر ما بر این باور باشیم که دانش علمی ما به دلایلی کار نمی کند، آیا هدف زندگی همچنان یک یادآوری است؟ با رسیدن به ناشناخته ها، ما رویاهای خود را به واقعیت تبدیل می کنیم. این باعث می شود فرد برای رضایت راحت باشد. دیدگاه دوم این است: چه اتفاقی خواهد افتاد وقتی که می دانیم که همه چیز را نمی دانید و می دانید؟ شما در نهایت چه خواهید کرد؟ ما چه کار میکنیم؟ ما در مورد آن چیزی نمی دانیم، اگرچه همه ما با آن کار می کنیم. همه چیزهایی که می شناسیم شباهت زیادی به یک اتم بزرگ یک کیهان کیهانی دارد. ما نمی دانیم چه مقدار آن کافی است حتی زمانی که همه چیز را که میلیاردها نفر می دانیم جمع آوری کنیم. بنابراین، ما خودمان را گول می زنیم تا فکر کنیم که ما راضی هستیم، فاستون ناراحتی است که این نور دوم می دهد. با وجود این واقعیت که سخت افزار دارای اطلاعاتی از سوی مردم است، هیچ کدام از این ها راضی نیستند. من عمیقا تکان می خورم یافتن همه gã¼ã§ برخی از هکتار من ¢ حرکت کند geã§ire نمی hiã§b آیر: و bã¶yle من وجود داشته باشد توسط yã¼ktã¼، arzularä ± متر ã¶lã¼mã¼، بنابراین من نفرت را به hayattanbilgi doymuåÿt از انتشار خود را به عنوان Tanrake نیروی ± g㶠او rã¼y. در این تعداد، حزب اعتراض کرد. رشد محصول ضخامت sonrasä ± ± ± N تا از محدودیت های انسان خود را از او ± hayatä N ¢ RLAM رضایت بخش alacaäÿä ± ± ± آیا اولین پذیرفته نشده بود baåÿt د dã¼åÿã¼ndã¼ پس چرا alabileceäÿ شیطان anlaåÿarak. این یک استعاره است که افرادی که بالاتر از زمین به سر می برند تا جان خود را برآورده کنند این کار را با پیروی از قرآن انجام می دهند. ما می دانیم که در نهایت شیوه های بسیار کثیفی از زندگی وجود دارد. بازرسی های زندگی نیز وجود دارد که نباید گرما را آلوده کرد. بیا، بیایید یک رویا برآورده کنیم، بتوانیم از آن لذت ببریم. باید این را درک کنیم؟ در عین حال، وقتی می گویم رضایت بخش، من در مورد سرسختی که یک رویا است صحبت می کنم. اگر eay می خواهد به شما هر گونه پول به شما reddedeceäÿ آن eay کسی yapacaäÿä تعطیلات خود را در هتل lã¼ks در هاوایی ± نار ± Zäune ± sã¶y اگر حرکت تا به حال ihtiya㧠duymayacaäÿä ± نار ± Z، eay کسی که شما dã¼nyanä اطلاعات öNeml ترین تنها ± یک اشباع که شما می گوئید که اگر آن را در یک ماه ارائه ندهید، به آن نیازی ندارید. اگر این سیری را نداشته باشید و اگر میخواهید به آن برسید، جاده ای که به آن سفر می کنید بی نظیر است؟ داستان فوزی بر این واقعیت استوار است که پس از این نتیجه اولیه من با مکیستون منظم (یعنی فاوست) راضی هستم. زندگی از همه چیز متشکل از اطلاعات را بدون ± آیا ± نار ± و eäÿlenc در hayatä انسان ± N چگونه Deayea کف می باشد ± آیا ± نار ± دانم و Faustin با گرچن حرکت آیه ± K در حال اجرای hayatä ± استراتژی را اتخاذ کند. اطلاعات در مورد aã§lä ± آیا ± میلی آمپر ± Zäune تا نابود ±، احساس که که از همه چیز k㶠اندازه کافی برای جلوگیری زمین ما به ابرها است، ± N gã¶zã¼k RAC، البته insanlarada ± N KA ± بقای کوتاه مدت حداکثر از لذت های زودگذر انجام ± نار نیست ± محافظت نمی کند؟ همه ما بزرگترین شک و تردید داریم، شاید دنیا همه چیز را خسته و زندگی را بهتر کند. در واقع، فاوست 1 kitabä ± n در این cevaplarä ± آلن ± ما باور داریم که okumayä از عشق انجام داستان در ± عمومی »دوباره در اینجا crazy'm نمی ± beklediäÿi خارج هار تر ± درد ± sã¶yleyebilirim.ä من ° آینه کتاب دوم ± موضوع آیه خیلی بیشتر ± R bitirdiäÿi و آن را با پیام های عمیق غرق می کند. همانطور که قبلا ذکر شد، من فکر می کنم لازم است دسترسی به علوم خاصی برای دستیابی به این کتاب کاملا درک شود. در نهایت، این خطوط توسط گوته نوشته شده بود، که بیشتر زندگی می کردند و ظاهرا بالغ تر، واضح تر و دقیق تر از هر چیز دیگری بودند. در کتاب دوم بسیاری از حشرات وجود داشتند. من نمی توانم فهمیدم که اغلب می خواهم در داستان هایی که فسیلی نیستند، که بسیار با اساطیر مرتبط است، می گویند. حتی در مکانهایی که بارها و بارها خواندیم و فهمیدم دوباره و دوباره به اندازه کافی درک نمی کردم. اما همانطوریکه به انتهای سفر به کتاب نزدیک شدم دیدم که شخصیت فاوست به طور کلی نمی تواند به هدفش برسد. و این ایده که در سر من ظاهر شد، بعد از اینکه کتاب را به پایان رساند، به سوال پاسخ داد: چقدر زندگی من ...

مشاهده لینک اصلی
من متنفر بودم از این کتاب متنفرم من زبان و شعر ترجمه من را دوست داشتم. من از اخلاق متنفر بودم رمانتیسیستی غیرقابل تفسیر، بی نظیر، ناقص، نیهیلیستی. این کتاب بد است آن را می آموزد که تلاش است که مهم است. \"او که در نهایت تلاش می کند، او ممکن است به رستگاری بپردازد،\" یک فرشته به نتیجه گیری می گوید، توجیه نجات Faausts. فوست در گدایی، تقلب، جنگ، گمراهی، ساختن امپراتوری و بهره برداری از طبیعت تلاش می کند. برای این او بازخرید شده است. ظاهرا این کتاب بسیار سازمان یافته و فرهنگی است. شعر شبیه انواع مختلف نمایشنامه ها و اشعار کلاسیک است. این کاملا مبهم با اشاره و ارجاع به شخصیت های کلاسیک و داستان هایی مانند جادوها از جسد چاق و جسور است. چه کسی مراقبت می کند؟ یک رژه از لحظات عجیب و غریب پنداتیک از مبهوم بودن آن غرق نمی شود. تمام قطعات و بخش های کتاب به راحتی بدون یادداشت ها غیر قابل نفوذ بودند. این نوشتار پیچیده تر از معادل ادبی است که نام ناامنی را از دست داده است. یکی از آنها واقعا من را ناراحت کرد. فاست و هلن، نمایندگان فرهنگ آلمانی و کلاسیک، ازدواج کرده و پسر دارند. این هیبرید همان چیزی است که فاست و یک نسل از روشنفکران آلمانی سعی در ایجاد آن داشتند. Euphorion یک شکل از تلاش های ناخوشایند است، کسی که فراتر از مرزهای مرگ و میر است. به نظر می رسد هیبرید آلمانی-کلاسیک، فاوست، تقریبا الهی است. Euphorion به مرگ او فرو می رود، اما آن را به عنوان قهرمان به تصویر کشیده شده است. به منظور ترویج فرهنگ یکساله، \"با توجه به دستاوردهای فرهنگی و ادبی خود، یکی از الهیات واقعی، جایگزینی برای فاشیزم است.\" اگر فرهنگ ما یک الهی است، دیگر فرهنگ های انسانی زیر استاندارد نیستند و ما مسئولیت آن را به گسترش دیگران می دهیم، اینکه دیگران آن را به طور دلخواه می پذیرند یا نه. فاوست یک فتوای فاشیست بود.

مشاهده لینک اصلی
همانطور که معمولا کتابها را در زمان اشتباه خواندید، زمانی که چند سال پیش بود که توسط استاد و مارگاریتا توسط بلغاکو خوانده می شدم، آن را به فوست گوته نگفتم. در حال حاضر من فقط به پایان رسید خواندن این گذشته، من می توان گفت که نویسنده روسی صادقانه inspiró در بخش اول از تراژدی گوته به سرودن رمان کنجکاو خود را. و شاید ارائه باید leÃdo می شود قبل از دکتر Faustus، توماس مان به من گفته اند که بیش از که از گوته، اما این دست TENAA به Goethe.En فاستو نثر متناوب و آیه بوده است. بخش اول سرگرم کننده ترین است. در آن ما در مذاکرات بین Mefistopheles (شیطان) و دکتر جوان Faustus حضور دارند. او می خواهد گذشت زمان را متوقف کند و برای همیشه ابدی باشد و او را به خاطر بخش جاودانگی اش، روح او را به ارمغان می آورد. سرگرمی شروع می شود زمانی که مارگریتا به نظر می رسد، دختر فاقد جذابیت است، اما بلافاصله قلب فاوست که توسط شیطان محاصره شده است. این تاسف است که در بخش دوم (طولانی ترین) Mephistopheles اهمیت زیادی را به نقش بنده امپراطور بر می گرداند. همانطور که برای مارگاریتا، آن را تا آخرین صفحه ظاهر نمی شود. ترجمه از سال 1998 است و از آن به بعد لمس نشده است. آن را در ناشایستگی نشان می دهد کهFausto اطراف نگاه آره، @ @ جلسه جادوگر،hecha به از دست دادن @، @estoy دنبال، @tan کمی به جای @ نمی @، @ و می خواهدquien @ جایی که می خواهید @ و غیره برای کتابی که در کارتن قرار دارد، گرانتر از حد مجاز است، شما باید تقاضای آن را بطور بی عیب و نقص ترجمه، اصلاح و ویرایش کنید، و این مورد نیست. علاوه بر اشتباهات نشان داده شده است، آن به شدت متناوب است و استفاده از حروف بزرگ و حروف کوچک در نقاط اصلی یکپارچه نیست.

مشاهده لینک اصلی
@ نه شادی می تواند او را بگوید، و کافی است هیچ سعادت! برای گرفتن اما تغییر اشکال تلاش او بود: آخرین، فقیرترین، خالی لحظه ای - این، - او آرزو کرد که آن را برای همیشه لطفا برای نگه داشتن آن است. او در چنین نیرومند مقاومت کرد عاقل، اما زمان خداوند است، بر روی زمین پیر مرد دروغ می گوید. ساعت ایستاده همچنان @ @ Mephistopheles.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب فاوست


 کتاب مرگ و دختر جوان
 کتاب بین دیوانه و رودخانه
 کتاب شب ایگوانا
 کتاب شهادت یا یک کم آسایشی که داریم
 کتاب مستخدم ماشینی و درد خفیف
 کتاب باغ آلبالو