کتاب شهر شیشه ای

اثر پل استر از انتشارات افق - مترجم: شهرزاد لولاچی-بهترین نمایشنامه ها

داستان درگیر شدن دنیل کوئینِ نویسنده در پرونده‌ای بی‌سرانجام و تحولات هویتی او؛


خرید کتاب شهر شیشه ای
جستجوی کتاب شهر شیشه ای در گودریدز

معرفی کتاب شهر شیشه ای از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب شهر شیشه ای


 کتاب وقت عاشقی
 کتاب تئاتر مدرن اروپا
 کتاب زمانی دیگر
 کتاب شهر شیشه ای
 کتاب همسایه ها
 کتاب الکترا از کوی زاغه نشینان