کتاب زنان تروا

اثر ژان پل سارتر از انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه - مترجم: قاسم صنعوی-بهترین نمایشنامه ها


هم‌سرایان:ملکه‌ی من خدایان را استغاثه کنیم.
هکوب[عاصی]: نه! آنان یارانی نامطمئن هستند.


ص:54برداشتی از اثر اوری‌پید به قلم ژان پل سارتر


خرید کتاب زنان تروا
جستجوی کتاب زنان تروا در گودریدز

معرفی کتاب زنان تروا از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب زنان تروا


 کتاب ماهی برای یک ملعون
 کتاب پنج نمایش نامه
 کتاب نه من و آمد و رفت
 کتاب اطلسی های لگد مال شده و پیروزی تخم مرغ
 کتاب مدرسه شبانه و کلکسیون
 کتاب جزیره ی سرخ