کتاب راز دسته گل رز

اثر منوئل پوئیگ از انتشارات قطره - مترجم: سعید اسعدیان-بهترین نمایشنامه ها

Manuel Puig è nato a General Villegas, villaggio vicino a Buenos Aires, nel 1932. È morto nel 1990. Di Puig questa casa editrice ha pubblicato: Agonia di un decennio, New York 78 (1984), Mistero del mazzo di rose (1996), Una frase, un rigo appena (1996-2000), The Buenos Aires Affair (1997-2000), Scende la notte tropicale (2004).


خرید کتاب راز دسته گل رز
جستجوی کتاب راز دسته گل رز در گودریدز

معرفی کتاب راز دسته گل رز از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب راز دسته گل رز


 کتاب ستوان آینیشمور
 کتاب مراسم قطع دست در اسپوکن
 کتاب هری پاتر و فرزند نفرین شده
 کتاب مرگ و دختر جوان
 کتاب جنایت های دل
 کتاب ری بلاس