کتاب دایی وانیا

اثر آنتون چخوف از انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه - مترجم: پرویز شهدی-بهترین نمایشنامه ها

The play portrays the visit of an elderly professor and his glamorous, much younger second wife, Yelena, to the rural estate that supports their urban lifestyle. Two friends—Vanya, brother of the professors late first wife, who has long managed the estate, and Astrov, the local doctor—both fall under Yelenas spell, while bemoaning the ennui of their provincial existence. Sonya, the professors daughter by his first wife, who has worked with Vanya to keep the estate going, suffers from her unrequited feelings for Dr. Astrov. Matters are brought to a crisis when the professor announces his intention to sell the estate, Vanya and Sonyas home, with a view to investing the proceeds to achieve a higher income for himself and his wife.


خرید کتاب دایی وانیا
جستجوی کتاب دایی وانیا در گودریدز

معرفی کتاب دایی وانیا از نگاه کاربران
چقدر زیبا و دلنشین هستنند نمایشنامه های چخوف. چقدر شخصیت ها واقعی و قابل لمسن.

مشاهده لینک اصلی

تئاترش را چند سال پیش با کارگردانی و بازی اکبر زنجانپور در نقش دایی وانیا در تالار اصلی تئاتر شهر دیدم.
مصطفی مردانی و خانمش را دعوت کرده بودم. تولد موسیو بود.
تئاتر به شدت تلخ و گزنده بود. مخصوصا پایانش. خوب شد تنها نبودم وگرنه زیر آوار اندوه اون همه فاصله آدم ها با هم و با آرزوهایشان نابود میشدم. مصطفی و خانومش تا از تالار اومدیم بیرون از حال و هوایش خارج شدند و آخرم شام منو برند ساندویچ فروشی داغون اون دو تا داداش ترک تو خیابون خاقانی.
مایه های ضد روشنفکری در این اثر چخوف هم به شدت در رنگ هستند و من این را ستایش میکنم.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب دایی وانیا


 کتاب دو نمایش نامه از ژرژ پرک
 کتاب توازن ظریف
 کتاب گلن گری گلن راس
 کتاب مهرداد
 کتاب تشنگی
 کتاب مدرسه شبانه و کلکسیون