کتاب تئوری های فیلم نامه در سینمای داستانی 1

اثر شاهپور شهبازی از انتشارات نشر چشمه-بهترین نمایشنامه ها

در طول سی سال نوشتن فیلم‌نامه و بیست سال تدریس فیلم‌نامه‌نویسی، به‌جرئت می‌توانم بگویم که فقط سه کتاب نظری بر بنیادهای نظری‌ام تاثیر گذاشت. نمایش‌نامه‌نویسی لاجوس اگری، داستان رابرت مک‌کی و کتاب آقای شاهپور شهبازی. این کتاب به نوشته‌های نظریه‌پردازان جهانی فیلم‌نامه‌نویسی پهلو می‌زند.

-فرهاد توهیدی-


خرید کتاب تئوری های فیلم نامه در سینمای داستانی 1
جستجوی کتاب تئوری های فیلم نامه در سینمای داستانی 1 در گودریدز

معرفی کتاب تئوری های فیلم نامه در سینمای داستانی 1 از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب تئوری های فیلم نامه در سینمای داستانی 1


 کتاب عزا برازنده الکتراست
 کتاب آدمکش
 کتاب در منطقه جنگی و دو نمایشنامه دیگر
 کتاب زورق بان
 کتاب برش
 کتاب هایزنبرگ