کتاب به من می گند مک کنا

اثر دان شا از انتشارات نشر چشمه - مترجم: هوشنگ حسامی-بهترین نمایشنامه ها

در این نمایش‌نامه که حوادث آن در یک آسایشگاه نظامی و میان چند سرباز اتفاق می‌افتد.«باکر»، «داوو» و «مک‌کنا» دوستانی هستند که برای خود سرگرمی‌هایی فراهم کرده‌اند .روزی «صور» به جوخه آن‌ها می‌آید و در آسایشگاه آن‌ها محلی برای خواب جست‌وجو می‌کند. صلیبی که «مور» در دست دارد و رفتار آرام او باعث می‌شود دیگران او را کشیش بدانند و ....


خرید کتاب به من می گند مک کنا
جستجوی کتاب به من می گند مک کنا در گودریدز

معرفی کتاب به من می گند مک کنا از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب به من می گند مک کنا


 کتاب نه من و آمد و رفت
 کتاب مبشران و یک نمایشنامه دیگر
 کتاب زندگی و مرگ جان شاه
 کتاب مانفرد
 کتاب مرگ دانتون
 کتاب هر بیست دقیقه