کتاب بانو آئویی

اثر یوکیو میشیما از انتشارات نشر چشمه - مترجم: هوشنگ حسامی-بهترین نمایشنامه ها

اتاقی در یک بیمارستان. دیروقت شب. سمت راست صحنه پنجره‌ای بزرگ پرده‌پوش. در عقب، تخت‌خوابی که آئویی بر آن خفته. سمت چپ، یک در. هیکارو وارد می‌شود. در معیت پرستار. بارانی به تن و کیفی در دست دارد. به شکلی غیرعادی و عجیب خوش‌قیافه است. خیلی آهسته حرف می‌زند...


خرید کتاب بانو آئویی
جستجوی کتاب بانو آئویی در گودریدز

معرفی کتاب بانو آئویی از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب بانو آئویی


 کتاب مرگ در می زند
 کتاب خانه
 کتاب زیبایی شناسی نمایشی ژان ژنه
 کتاب مجموعه تجربه های کوتاه 1
 کتاب تله موش
 کتاب آناتومی داستان