کتاب بانو آئویی

اثر یوکیو میشیما از انتشارات نشر چشمه - مترجم: هوشنگ حسامی-بهترین نمایشنامه ها

اتاقی در یک بیمارستان. دیروقت شب. سمت راست صحنه پنجره‌ای بزرگ پرده‌پوش. در عقب، تخت‌خوابی که آئویی بر آن خفته. سمت چپ، یک در. هیکارو وارد می‌شود. در معیت پرستار. بارانی به تن و کیفی در دست دارد. به شکلی غیرعادی و عجیب خوش‌قیافه است. خیلی آهسته حرف می‌زند...


خرید کتاب بانو آئویی
جستجوی کتاب بانو آئویی در گودریدز

معرفی کتاب بانو آئویی از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب بانو آئویی


 کتاب کامینو رئال
 کتاب ماهی برای یک ملعون
 کتاب اردک وحشی
 کتاب ویروس
 کتاب سوار بر سورتمه ی آرتور شوپنهاور
 کتاب آخرین یانکی