کتاب بازی استریندبرگ

اثر فریدریش دورنمات از انتشارات تجربه - مترجم: حمید سمندریان-بهترین نمایشنامه ها

Después de haber publicado varias obras teatrales, «Play Strindberg», concebida como un ejercicio para actores, es según el propio Dürrenmatt la primera obra que escribe realmente para el teatro. Traducida por Miguel Sáenz, se publica aquí por primera vez en castellano después de estrenarse con gran éxito en el Teatro de La Abadía.


خرید کتاب بازی استریندبرگ
جستجوی کتاب بازی استریندبرگ در گودریدز

معرفی کتاب بازی استریندبرگ از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب بازی استریندبرگ


 کتاب درس هایی برای خوش زیستن در زندگی زناشویی
 کتاب غیب گویی
 کتاب قورباغه ها
 کتاب سرباز شکلاتی
 کتاب استوای امریکایی
 کتاب کتاب ایستر