کتاب امپراتور و جلیلی

اثر هنریک ایبسن از انتشارات نگاه - مترجم: اصغر رستگار-بهترین نمایشنامه ها

ایبسن در این آثار بیش از هر چیز به آرمان‌های بشری پرداخته است؛ آرمان‌هایی که خدا می‌آفرینند به او صفات و خصال می‌بخشند، پسندها و ناپسندهایش را تعیین و درجه‌بندی می‌کنند و بر مسند حاکمیت‌اش می‌نشانند تا مسیر زندگی و سرنوشت آدمی را رقم بزنند. اما واقعیت، یا دقیق‌تر بگوییم، طبیعت آدمی، نیز بیکار نمی‌نشیند. به مجردی که آرمان آدمی شکل گرفت، طبیعت او دست به کار می‌شود و درون آن را چون موریانه می‌خورد تا از آن فقط پوسته‌ی بی‌محتوایی بر جا بماند .


خرید کتاب امپراتور و جلیلی
جستجوی کتاب امپراتور و جلیلی در گودریدز

معرفی کتاب امپراتور و جلیلی از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب امپراتور و جلیلی


 کتاب ساوانا بای
 کتاب همه چیز در زمان
 کتاب پزشک نازنین
 کتاب شاهزاده پریکلس
 کتاب سنجش گناه با ترازوی مهر
 کتاب حصارها