کتاب امپراتور و جلیلی

اثر هنریک ایبسن از انتشارات نگاه - مترجم: اصغر رستگار-بهترین نمایشنامه ها

ایبسن در این آثار بیش از هر چیز به آرمان‌های بشری پرداخته است؛ آرمان‌هایی که خدا می‌آفرینند به او صفات و خصال می‌بخشند، پسندها و ناپسندهایش را تعیین و درجه‌بندی می‌کنند و بر مسند حاکمیت‌اش می‌نشانند تا مسیر زندگی و سرنوشت آدمی را رقم بزنند. اما واقعیت، یا دقیق‌تر بگوییم، طبیعت آدمی، نیز بیکار نمی‌نشیند. به مجردی که آرمان آدمی شکل گرفت، طبیعت او دست به کار می‌شود و درون آن را چون موریانه می‌خورد تا از آن فقط پوسته‌ی بی‌محتوایی بر جا بماند .


خرید کتاب امپراتور و جلیلی
جستجوی کتاب امپراتور و جلیلی در گودریدز

معرفی کتاب امپراتور و جلیلی از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب امپراتور و جلیلی


 کتاب بازگشت به وطن
 کتاب نمایش اسپانیایی
 کتاب دو نمایشنامه از چین قدیم
 کتاب اطلسی های لگد مال شده و پیروزی تخم مرغ
 کتاب درخت زیبای من
 کتاب کار از کار گذشت