کتاب آنتیگون

اثر ژان آنوی از انتشارات نشر ثالث - مترجم: داریوش سیاسی-بهترین نمایشنامه ها

ژان آنوی، نمایش‌نامه‌نویس و کارگردان برجسته‌ی فرانسوی که فقط برای تئاتر زندگی می‌کرد، در نمایش‌نامه‌ی جاودان آنتیگون مخاطب را با بطن زندگی انسان مواجه می‌کند؛ با داستانی تراژیک که در هر زمان و مکان ممکن است اتفاق بیفتد؛


خرید کتاب آنتیگون
جستجوی کتاب آنتیگون در گودریدز

معرفی کتاب آنتیگون از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب آنتیگون


 کتاب یک تراژدی در فلورانس و سالومه
 کتاب دم در خروجی
 کتاب توازن ظریف
 کتاب سوء تفاهم و عادل ها
 کتاب واتسلاو
 کتاب تیمون، بزرگزاده آتنی