کتاب آسید کاظم و تیغ و ترنا

-بهترین نمایشنامه ها

خورشیدِ هنر درخشنده است اما دیدارش برای هر چشمی میسر نیست؛ هر کسی با هر چشمی، با هر دلی، با هر خوی و خصلتی نمی‌تواند آن جهانِ ناب را ببیند، تاب آورد و درکش کند. آن شعشعه‌ی روشن‌کننده‌ی دل، گرم‌کننده‌ی باطن، به هر کسی نمی‌تابد. تا پای به آن وادی نگذاری، به سوی دامنه ره نپیمایی، خارها به پا و تیغ‌ها به جان نخری، تا به خون دل شست‌وشو نکنی، چرک‌های وجودت را فرو نریزی، پلشتی‌های ذاتت را پاک نکنی، به ملکوت هنر دست نمی‌یابی و فقط در آن ملکوت است که می‌توانی نمایش‏نامه بنویسی. نامکشوفی به نام «درام» در آن ملکوت می‌خرامد. اگر به دنبال خلق درام هستی راهیِ آن ملک شو.

محمود استادمحمد


خرید کتاب آسید کاظم و تیغ و ترنا
جستجوی کتاب آسید کاظم و تیغ و ترنا در گودریدز

معرفی کتاب آسید کاظم و تیغ و ترنا از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب آسید کاظم و تیغ و ترنا


 کتاب خانم سویج عجیب
 کتاب همسر بی نظیر کفاش
 کتاب سانست لیمیتد
 کتاب آدم ها
 کتاب میداس
 کتاب همه چیز در زمان