کتاب آرامش از نوعی دیگر

اثر تام استاپارد از انتشارات نشر چشمه - مترجم: هوشنگ حسامی-بهترین نمایشنامه ها

دفتر بيمارستان سا‌لمندان بيچ‌وود. پشت ميز بخش پذيرش، پرستار يونيفورم پوشيده‌ای نشسته است. ساعت دو و سي دقيقه صبح است. صدای توقف اتومبيلی از بيرون شنيده می‌شود. جان براون وارد می‌شود. مردي است تنومند، حدودا پنجاه ساله. چهره‌اش تركيب جالبی است؛ آرام، بشاش و آشتی ناپذير. كت و شلوار و پالتوئی توصيف‌ناشدنی پوشيده و دو ساک زيپ‌دار با خود حمل می‌كند...


خرید کتاب آرامش از نوعی دیگر
جستجوی کتاب آرامش از نوعی دیگر در گودریدز

معرفی کتاب آرامش از نوعی دیگر از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب آرامش از نوعی دیگر


 کتاب زمین آهن است و آسمان مس
 کتاب آنتونی و کلئو پاترا
 کتاب هری پاتر و فرزند نفرین شده
 کتاب جو آدمکش
 کتاب قتل غیر عمد
 کتاب آخرین ساعت‎های طلای ناب من